Изпълнителният директор на ЕСО инженер Ангелин Цачев и заместник-ръководителят на мрежовия експлоатационен район на дружеството в град Варна - Тошко Чанев са удостоени с приза "Заслужил енергетик" от ББКЕ. Отличията се връчват на енергетиците по повод 30 години от основаването на съсловната организация. Председателят на Българската браншова камара на енергетиците професор Валентин Колев връчи приза "Заслужил енергетик" на изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор и изтъкна големия принос на ръководения от него екип за развитието на електропреносната мрежа, увеличаване на нейните преносни способности в отговор на целите на зеления преход и за усилията, вложени в разширяването на междусистемната свързаност за споделено оползотворяване на електроенергията, произведена от нискоемисионни източници.

ББКЕ удостои с отличието "Заслужил енергетик" и заместник-ръководителя на мрежовия експлоатационен район на ЕСО във град Варна - инженер Тошко Чанев. Той посвещава целия си професионален път на енергийния сектор, а с експертизата си допринася за качественото модернизиране и развитие на електропреносната мрежа в Североизточна България.

Снимка: ЕСО

Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор инженер Ангелин Цачев приветства Българската браншова камара на енергетиците и нейните членове по повод 30-годишнината от основаването на съсловната организация с думите: "Призвана да отстоява целите на стратегическия за националната ни икономика сектор, с работа си през отминалите десетилетия камарата устойчиво допринася за стабилността и професионализма на българската енергетика. Ролята на ББКЕ е с доказана във времето тежест за икономиката на България, както в миналото, така и сега, когато Европа гледа към ново зелено бъдеще, откриващо пред сектора нови хоризонти за развитие".

Снимка: ЕСО


Материалът е предоставен от ЕСО.