УниКредит Булбанк е най-добрата дигитална банка в България за 2020 г. в годишната класация на международното финансово списание Global Finance. Победителите в класацията са оценени от комисия от лидера в сферата на технологичните консултации Infosys. Окончателният подбор е направен от редакторите на Global Finance.

"Тази година глобалната пандемия ускори дигиталния преход на банките. Тези финансови институции, които мислят в перспектива вече бяха стъпка напред. Годишната класация на Global Finance отличава именно водещите банки, които са лидери в прехода към дигитални банкови услуги" коментира Джоузеф Джарапуто, издател и редакционен директор на Global Finance.

"В последната година работим активно в посока реализиране на нашата стратегия за привличане и дигитално обслужване на клиенти и предоставянето на реални улеснения и добавена стойност на клиентите си. Настоящите клиенти на УниКредит в България могат да се възползват от различни напълно дигитални услуги и продукти, сред които дистанционно подписване на договори за потребителски кредити, онлайн подаване на поръчки за покупка и продажба на ценни книжа и разплащане с телефона чрез дигитален портфейл и Apple Pay. Вече е възможно и да станеш клиент на УниКредит Булбанк само със селфи", коментира Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и допълва:

"Независимата оценка на международното жури от Infosys и Global Finance показват, че успяваме да интегрираме технологиите в ежедневния ни банков бизнес, за да отговаряме на клиентските предпочитания, с което поддържаме лидерската си позиция на най-добра дигитална банка. Разбира се, ние продължаваме да внедряваме и адаптираме най-новите тенденции и скоро ще можем да предложим още интересни и полезни дигитални възможности на нашите настоящи и бъдещи клиенти."

Критериите за определяне на "Най-добра дигитална банка" включват оценка на стратегията на финансовата институция за привличане на клиенти в дигиталните канали и показатели за успешното й прилагане при насърчаването на повече клиенти да използват тези канали, ръст на дигиталните потребители, разнообразие от предлагани продукти и услуги в дигиталните канали, доказателства за осезаеми ползи за клиентите от дигиталната стратегия и др.

Иновации и дигитализация в полза на клиента са основен приоритет на УниКредит Булбанк. В условията на COVID-19 банката пренесе в телефонния си център процесите за обслужване и днес над 80% от услугите на банката за индивидуални клиенти са достъпни и с обаждане по телефона.

 

*материалът е предоставен от УниКредит Булбанк