От декември 2023 г. Инвестбанк, предоставя на своите клиенти, които използват мобилно банкиране, възможност да извършват незабавни плащания по мобилен номер, по аналогия на финтех компаниите.

Blink P2P e поредната стъпка от стратегията на Инвестбанк, насочена към максимална клиентска удовлетвореност, чрез възможност за извършване на транзакции по мобилен номер в рамките на 10 секунди, 24/7, 365 дни в годината.

"BlinkP2P не само надгражда нашето дигитално портфолио, но и сериозно променя сектора на разплащанията. Ние вярваме, че бързите и сигурни транзакции са ключът към модерния начин на управление на финансите и сме щастливи да предоставим тази нова възможност на нашите клиенти", коментира Маргарита Стоянова, директор на дирекция "Дигитални услуги и център за обслужване на клиенти".

Потребителите със стандартна разплащателна сметка в лева в Инвестбанк имат възможността да активират услугата през Ibank Mobile, при условие, че имат актуален мобилен номер в клиентския си профил в банката. В периода до 31.01.2024г. няма да бъде начислявана такса за транзакции до 100 лв.

Интегритането на blink P2P е по Програма blink на Национална картова и платежна схема, част от БОРИКА АД.

С оглед на бързото развитие на технологичните иновации в сферата на плащанията, Инвестбанк предлага и дигитален онбординг на юридически лица, което включва онлайн откриване на разплащателна сметка и издаване на дебитна карта на името на законния представител. Процесът е бърз, лесен, удобен и с най-високо ниво на защита.

Цялостното бизнес преобразуване на услугите на банката носи със себе си различни награди и отличия, които признават успешната работа и иновациите на Инвестбанк в тази сфера.

Съдържание на: Инвестбанк.