През последните месеци, със затварянето на границите в Европа, товаропотоците спаднаха драстично. Логистичните вериги за транспорт на стоки се нарушиха и транспортните фирми търпят значителни загуби. За да продължават да предоставят качествена услуга на ниска цена, товарните пространства на камионите и бусовете трябва да бъдат максимално запълнени. В противен случай е възможно поскъпването на този вид услуги. Така създалата се ситуация изисква нов вид решение.

  С платформа LoadPort всеки товародател, без значение дали е физическо или юридическо лице, може веднага да направи пратката или товара си достояние на стотици превозвачи и да избере най-изгодната оферта. По този начин от една страна се спестява време и усилия в търсене на транспортна фирма с подходяща оферта. От друга страна фирмата, която има свободно транспортно средство в района на товарене, получава възможност да го запълни максимално и да предложи по-бърза услуга. Това засяга особено международните доставки.

  Целият процес е изцяло дигитализиран, като товародателят следи статуса на пратките и товарите от профила си онлайн и може да разбере във всеки един момент къде точно се намира товара или пратката.

  Сигурност и скорост на транзакцията - това са акцентите на платформата.

  С LoadPort товародателите имат възможност да получат по-бърза транспортна услуга на достъпна цена, а транспортните фирми да запълнят свободния си капацитет на 100%.

  Динамиката на времето изисква бързо адаптиране и създаване на нови алтернативни бизнес модели и технологии, чрез които всички налични свободни ресурси да могат да бъдат оползотворени възможно най- ефективно.

 

*материалът е предоставен от Loadport