Отглеждайки слънчогледовите хибриди на БАСФ, първото впечатление на фермерите е отличната стабилност в добивите през годините. На тази основа се гради постоянният и траен растеж.

СТАБИЛНИ РЕЗУЛТАТИ 2 ПОРЕДНИ ГОДИНИ

снимка: БАСФ

В голямото разнообразие от хибриди на пазара, производителите на слънчоглед бързо разпознават отличната приспособимост на генетиката на БАСФ както в Северна така и в Южна България. Отлична толерантност на засушаване и температурен стрес е доказана с добиви от 2021 и 2022 г., средно в % спрямо утвърден Clearfield® Plus еталон:

снимка: БАСФ

Хибридите на БАСФ се характеризират с високо хектолитрово тегло, а при масата на 1000 семена, всеки хибрид на компанията превъзхожда еталоните (заедно) с 3 до 10%.

снимка: БАСФ

С нов почерк, БАСФ разработва комплексна генетика от най-ново поколение за високи и постоянни резултати, и като отговор на бързо променящият се климат и пазарни предизвикателства. В такива условия устойчивото развитие е в основата на успеха, а за БАСФ, свързването на иновации с доброто партньорство е двигателя на този успех.

 

* съдържание на БАСФ