Една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings, потвърди дългосрочна оценка "B+" със стабилна перспектива на ЗД Евроинс АД (Евроинс България) - най-голямото дъщерно дружество на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), част от Еврохолд България АД. Същият рейтинг е присъден и на презастрахователя на групата - ЕИГ Ре АД.

В съобщение на 4 август Fitch посочва, че премахва двете дружества от списъка за наблюдение за евентуална негативна перспектива по рейтинга (Rating Watch Negative, RWN). Това е продиктувано както от техните резултати и представяне, така и от преценката, че бизнесът на дружествата от групата остава стабилен и след напускането на румънския пазар.

Евроинс България е водещ застраховател на българския пазар от 25 години, а чрез свои клонове или представителства предлага продукти още в Гърция, Полша, Германия, Испания, Италия, Великобритания и Нидерландия. ЕИГ Ре е сред най-утвърдените презастрахователни компании в България и има над 20 годишна история.

Според Fitch напускането на румънския пазар не е отслабило пазарната позиция на ЕИГ, независимо от спада в премийния приход на групата. Рейтинговата агенция очаква по-слабите оперативни продажби да се компенсират от подобрения рисков профил на групата. Важна роля за оценката има и стабилната платежоспособност на ЕИГ - 132% към края на 2022 г., става ясно от анализа на Fitch.

В края на юни Fitch потвърди кредитен рейтинг "В" със стабилна перспектива и на Еврохолд и също премахна холдинга от списъка за наблюдение на агенцията за евентуална негативна перспектива (RWN).

Цялата информация ТУК.

* съдържание на Евроинс