Светът днес се променя по-бързо, отколкото можем да възприемем, но това, което безспорно увеличава своята важност е достъпът до знание и пълноценното образование.

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" подкрепя инициативата "Образование за света утре" на Стопанска академия "Д. А. Ценов", която стартира с цел е да се запазят всички възможности за студентите в сферата на застраховането в предстоящата учебна година.

В рамките на инициативата, Стопанска академия "Д. А. Ценов" обяви, че ще предостави общежитията си безвъзмездно на студентите, записали се редовна форма на обучение в първи курс 2020-2021 академична година.

 

Снимките са предоставени от Стопанска академия "Д. А. Ценов"

БУЛСТРАД се присъединява с дарение, равняващо се на всички годишни семестриални такси на студентите от първи курс редовна форма, в специалност "Застраховане и социално дело".

Тъй като разходите за висше образование биха се считали за лукс за множество български семейства в подобни тежки икономически времена, Булстрад цели да насърчи младите хора да преследват своите професионални мечти, независимо от препятствията.

Рекламна публикация