След като Фондация УниКредит обяви имената на четирите проекта, които ще подкрепи с финансиране в размер на половин милион евро в България и Румъния, сега благотворителната инициатива Call for Education Europe ще обхване и останалите 10 страни, в които УниКредит оперира.

В България инициативата стартира през февруари тази година и събра близо 80 кандидатури. От тях два проекта получават необходимото им финансиране в пълен размер: Сдружение "Образование без раници" с проекта "По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия" и Младежка фондация "Арете"- България с проекта "Uni Youth - Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход". Техните представители получиха чековете си лично от Силвия Капелини, генерален директор на Фондация УниКредит и Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

"Дълбоко вярваме, че осигуряването на равни възможности за образование за бъдещите поколения на Европа е от решаващо значение. Нашите инициативи имат за цел да отключат потенциала на новите поколения и ние ще продължим да работим със страст и решителност, за да изградим по-добро бъдеще, където образованието се превръща в стартова площадка за успеха и напредъка на цели общности. България и Румъния бяха пилотни държави, които приключиха успешно програмата Call for Education и сме щастливи, че продължаваме успешното ѝ развитие, приобщавайки и останалите страни, в които групата оперира", сподели Силвия Капелини, по време на посещението си в България.

"Щастливи сме, че България, заедно с Румъния, бяха първите две пилотни държавни, в които Фондация УниКредит стартира проекта Call for Education в подкрепа на равните образователни възможности за младежи. Образованието е висша ценност и въпреки предизвикателствата, не трябва да спираме да подкрепяме и подпомагаме борбата срещу неравнопоставеността в образователния процес. Само с образовано и уверено поколение можем да мечтаем за успешно и светло бъдеще", сподели Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, по време на официалното събитие с отличените български организации в проекта Call for Еducation.

Фондация УниКредит, в съответствие с поставените цели да отключи потенциала на следващото поколение на Европа чрез равни образователни възможности, дава старт на програмата си и в останалите страни от групата. Това са Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Сърбия, Словакия и Словения. Общо 3 млн. евро ще бъдат отпуснати от Фондация УниКредит с цел идентифициране и подкрепа на програми, реализирани от организации с нестопанска цел и насочени към ученици във възрастта от 11 до 19 години, насочени основно към:

  • Справяне с преждевременното напускане на училище;
  • Продължаване на образованието и успехи в университета;
  • Придобиване на нужните умения за навлизане на пазара на труда;

"Образованието е основна движеща сила за бъдещето на Европа и съм твърдо убеден, че като европейска институция, е наша отговорност да идентифицираме и подкрепяме младите таланти в общностите ни, тъй като именно те ще са в основата на прогреса и успеха на континента ни в следващите години. Ето защо съм горд да обявя първото издание на Call for Education Europe, което включва 10-те страни, в които оперираме. Тази инициатива е изцяло в съответствие с ангажимента на групата ни да продължи да създава възможности за растеж на нашите общности и да подобрява социалният аспект в съответствие с ESG стратегията ни и цялостния стратегически план на банката, коментира Андреа Орчел, председател на Фондация УниКредит и главен изпълнителен директор на групата УниКредит.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.