Малките и средните предприятия съставляват над 90% от българската икономика и дават заетост на близо 75% от работещите у нас. В същото време тези компании са и сред най-уязвимите по отношение на бизнес климат и негативни икономически явления и това се доказа във времето на пандемията, когато при МСП имаше по-резки спадове в икономическа активност и заетост.

Според статистиката годишно се "раждат" средно около 41 хил. нови микро-, малки и средни предприятия. А около 38 хил. всяка година "умират". Причините са разнообразни - не всяка бизнес идея намира своята пазарна верификация. Често обаче причините се крият в липса на финансиране и достатъчен ресурс за прескачане на ключовата бариера от старта към устойчивия успех. И в липсата на информираност у предприемачите и бизнес основателите къде могат да потърсят финансиране.

Българската банка за развитие, чийто фокус е в подпомагане на растежа на българските малки и средни предприятия, насочва усилия именно върху по-добрата информираност и подкрепа на бизнеса за възможностите за финансиране. Отскоро банката включи към услугите си безплатен иновативен инструмент за МСП.

Business Booster е дигитална платформа, която събира ключовите ресурси и услуги за създаването, подпомагането и развитието на малък и среден бизнес в България.

Според глобалната статистика сред Топ 5 причини за провала на ново бизнес начинание се нареждат:

  1. Липса на проучване за пазара на продукта или услугата
  2. Липсата на бизнес план или лошо подготвен бизнес план
  3. Недостатъчно финансиране
  4. Недостатъчни маркетингови усилия и онлайн присъствие
  5. Липса на гъвкавост и еволюция спрямо променящата се среда

Business Booster се стреми да отговори на всички тях.

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

Снимка: iStock by Getty Images

В сайта www.businessbooster.bg онези, които сега премислят как да превърнат своята идея в работещ бизнес, могат да открият богата свободно достъпна библиотека от наръчници и съвети за старт и развитие на компания - от регистрацията, през защитата на търговската марка и интелектуалната собственост, социално-правните аспекти на наемането на служители, подготовката и търсенето на финансиране.

Дигиталната библиотека на платформата е събрала на едно място всички необходими документи за регистрация на ново дружество, за кандидатстване за кредит и използване на банкови услуги. Компаниите могат да се възползват от готови бланки на декларации, протоколи и договори.

Специално внимание е отделено на подготовката на бизнес план.

Често бизнесите се провалят поради липсата на краткосрочно и дългосрочно планиране. Бизнес планът е пътна карта, която ни показва къде планираме да бъде компанията ни в следващите месеци и години и как смятаме да постигнем това. Добрият бизнес е от ключово значение при търсене на финансиране и привличане на нови бизнес партньори. Той дава информация на инвеститорите за потенциала и възвръщаемостта на инвестицията и е инструментът, който предприемачите могат умело да използват, за да убедят, че съвместна работа или финансиране на проекта е добро решение.

Безплатният инструмент Business Plan Generator превежда предприемачите през целия процес на подготовка на този важен документ, така че да са сигурни, че са обхванати в пълнота всички важни елементи.

Е-МАРКЕТ

Снимка: iStock by Getty Images

Статистиката у нас сочи, че в сектора търговия е най-големият дял новозараждащи се малки и средни предприятия. В същото време цифровизацията и иновациите са области, в които показателите на бизнеса в България са много под средните за ЕС. По данни от 2020 г. едва 8% от малките и средните предприятия в страната продават онлайн (при средно за страните от ЕС 17.5%).

Специалната секция Е-маркет в платформата на ББР има за цел да подпомогне българските малки и средни предприятия да се възползват по-пълноценно от възможностите, предлагани от цифровите технологии и онлайн присъствието. Платформата предоставя лесен инструмент на компаниите и предприемачите да създадат безплатно свой сайт, без да е необходимо да имат технически познания за това. Предлаганата от Business Booster технология дава множество функционалности, включително за онлайн продажби и разплащане.

ФИНАНСИРАНЕ

Снимка: istock by Getty Images

Третата важна категория от платформата Business Booster е разделът с възможностите за финансиране. Голяма част от компаниите в ранен етап не успяват да продължат напред, въпреки наличието на добър екип, конкурентен продукт и пазарен потенциал, тъй като не успяват да набавят необходимия финансов ресурс за развитие.

През платформата на ББР компаниите могат да се запознаят с различни форми на финансиране и да кандидатстват изцяло онлайн. Освен представяне на разнообразните варианти за кредитиране, които банката предлага за МСП, Business Booster дава възможност на компаниите да представят идеите си пред Фонда за капиталови инвестиции и да открият в негово лице институционален съдружник за растеж и развитие.

Домакин в платформата е дигиталният асистент Вики. Тя е 3D анимиран чатбот, към който потребителите могат да се обръщат по всяко време за съдействие и въпроси относно платформата. Вики непрекъснато се учи и е в процес на постоянно усъвършенстване, така че да може да отговаря все по-пълноценно на разнообразните запитвания, които изникват в работата с Business Booster.

До края на годината се очаква допълнително разширяване на функционалностите и услугите на дигиталната платформа на Българската банка за развитие, така че тя да се превърне в двигател за увеличаване на темповете на развитие и повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия.


 Материалът е предоставен от Българска банка за развитие.