Ново разминаване на тренда на пазарите на акции в България и от двете страни на Атлантическия океан през третата пълна седмица на юли (19-23). Българската фондова борса (БФБ) отчете първа седмична загуба за юли, докато на пазарите в Западна Европа и САЩ доминираха печалбите. Там, въпреки че инфлационният натиск продължава, както и ускореното нарастване на броя заразените с бързо разпространяващия се нов щам Delta на коронавируса, стартиралият междинен сезон на отчетите на публичните компании за първото полугодие на 2021 година, показва, че повечето от представилите финансовите си резултати компании в САЩ са на печалба.

Това, според "Ройтерс" е изненадало пазарните участници, като повечето от тях са предприели "оздравителни" мерки за портфейлите си, като се опитват да се освободят от губещите активи и да придобият печеливши, дори и на по-висока цена. Най-вероятно с това се обяснява стремителният седмичен ръст на основните индекси от двете страни на Атлантическия океан. Оказва се, че печалбите на компаниите са по-силни от страха от коронавируса и притесненията от поскъпването на потребителските стоки и услуги.

Седмичната равносметка показва, че след три поредни седмици на загуба през четвъртата седмица на юли пазарите на акции в Западна Европа са на печалба. С най-висок ръст приключи испанският бенчмарк IBEX 35 (+2.64%), следван от френския САС 40 (+1.78%), общия европейски измерител STOXX 600 (+1.49%), италианския FTSE MIB (+1.24%), германския DAX (+0.83%) и британския FTSE 100 (+0.28%).

Седмица по-рано (12-16 юли) с най-голям седмичен спад приключи испанският IBEX 35 (-3.23%), следван от британския FTSE 100 (-1.60%), френския САС 40 (-1.20%), италианския FTSE MIB (-1.09%), германския DAX (-0.94%) и общият европейски STOXX 600 (-0.64%).

Пазарите в Западна Европа получиха подкрепа и Европейската централна банка (ЕЦБ), която на заседанието си на борда в четвъртък (22 юли), както се очакваше, запази основния лихвен процент по кредитите на нулево ниво, а лихвеният процент по депозитите - на минус 0,5%. Лихвеният процент по маржин заемите остана на ниво от 0.25%. Освен това, Управителният съвет на ЕЦБ очаква ключовите ставки да останат на или под сегашните нива, докато инфлацията остане на 2%, новата цел, до края на настоящата година и да остане стабилна на това ниво още дълго време. Не беше променена и Програмата за спешни покупки на пандемия (PEPP), оставяйки я на 1.85 трилиона евро.

През отминалите пет работни дни на печалба са и трите индекса на "Уолстрийт", като с най-висок седмичен ръст завърши технологичният Nasdaq (+2.87%), следван от широкия S&P 500 (+1.96%) и измерителя на щатските "сини чипове" Dow Jones (+1.08%). Седмица по-рано (12-16 юли) трендът им беше обратен - и трите измерителя бяха на загуба. С най-силен седмичен спад тогава завърши технологичният Nasdaq (-1.87%), следван от широкия S&P 500 (-0.97%) и измерителя на щатските "сини чипове" Dow Jones (-0.53%).

Лятната равносметката на БФБ

Както вече посочихме БФБ е на първа седмична загуба през юли, като с най-голямо понижение е равно претегленият BGTR 30 (-0.53%), следван от широкия BGBX 40 (-0.33%), имотния BG REIT (-0.24%) и българският измерител на "сините чипове" SOFIX (-0.22%).

През третата седмица на юли (12-16) с най-висок ръст завърши BG REIT (+1.45%), следван от SOFIX (+0.85%), BG TR30 (+0.56%) и само BG BX40 беше на минимална загуба (-0.04%). Преди това (5-9 юли) SOFIX излезе начело по ръст (+1.91%), следван от BG BX40 (+1.69%), BG TR30 (+1.61%) и с най-слабо нарастване завърши BGREIT (+0.03%), докато през първата непълна седмица (28 юни - 2 юли) с най-голямо понижение завърши широкият BG BX40 (-1.14%), следван от българския индекс на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (-0.95%) и равно претегления BG TR30 (-0.52%), единствен с повишение от 0.89% приключи имотният BGREIT.

Затова пък лятната равносметката (от 1 юни до 23 юли) е много добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е SOFIX (+7.04%), следван от BG TR30 (+5.13%), BGREIT (+4.17%) и BG BX40 (+4.04%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 23 юли 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 23.40%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 26.20%.

И въпреки, че и четирите индекса са на загуба,

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната седмица (12-16 юли), като са осъществени 1 200 сделки с 2 670 303 лота за 10 399 127 лева, спрямо 1 070 сделки с 1 350 422 лота за 3 730 960 лева или със 130 сделки, 1 319 881 лота и 6 668 167 лева по-малко.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през периода 19-23 юли са реализирали 6 дружества, спрямо 9 в предходната седмица. На върха е Асенова крепост АД (ASKR) с 14 сделки за 2 974 022 лева; Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 30 сделки за 2 862 692 лева; Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 22 сделки за 928 620 лева; Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 16 сделки за 807 310 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 150 сделки за 424 813 лева; Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) със 7 сделки за 255 600 лева.

Трябва да се отбележи, че само на 22 юли Зърнени храни България АД (ZHBG) е придобило 211 000 акции на Асенова крепост АД (ASKR) за 2 954 000 лева на цена от 14.00 лева за брой, според съобщението на компанията до борсата. От началото на годината това е петата пакетна сделка на Зърнени храни, като общо са купени 567 900 акции или 13.77% от капитала на Асенова крепост (при емитирани 4 296 006 акции).

Интересът към акциите на Доверие Обединен холдинг (две поредни седмици попадат сред най-оборотните) най-вероятно е свързан с предстоящото публично предлагане на 2 763 901 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции като съществуващите, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4.20 лева всяка за увеличение на капитала на дружеството от 18 736 099 лева до 21 500 000 лева. Старта на процедурата за записване на новите акции е планиран за 3 август, беше обявено на 22 юли при представянето на новата емисия. Право да участват в увеличение на капитала имат само лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата (20 юли) на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК или до 27 юли. Очакваната дата за регистрацията на емисията нови акции и увеличението на капитала в Търговския регистър е 8 септември, като началото на търговията с новите акции на БФБ е планирано за 25 октомври 2021 г.

При понижение и на четирите индекса, логично

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 30% за губещите към 18% за печелившите и 52 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при търгуваните емисиите (45% губещи към 30% печеливши и 25 на сто без промяна), при сделките (46% губещи към 40% печеливши и 14 на сто без промяна) и при обемите обороти (40% губещи към 11% печеливши и 49 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (19-23 юли) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен спад с 0.22%, след като в предходната седмица беше с повишение от 0.85%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 418 900 лота за 1 149 877 лева;

- при BGBX 40 понижението е с 0.33%, след като и в предходната седмица беше единствен на минимална загуба от 0.04%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 566146 лота за 5 180 984 лева;

- при BGTR 30 загубата е с 0.53%, след като в предходната седмица беше с повишение от 0.56%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 601 602 лота за 5 945 784 лева, който е най-големият оборот между четирите индикатора;

- имотният BG REIT е със спад от 0.24%, след като в предходната седмица беше с най-високо повишение от четирите измерителя с 1.45%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 151 501 лота за 1 080 950 лева.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Холдинг Кооп-Юг АД (HUG) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 12.50% и седмичен оборот от 59 940 лева, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 5 013 112 лева;

- ИмПулс I АД (IMP1) отново попада в групата на най-печелившите емисии с ръст от 11.69% и седмичен оборот от 157 036 лева, след като в предходната седмица отчете нарастване с 12.73% и седмичен оборот от 213 342 лева, при последна цена от 1.385 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 7 387 590 лева от 6 614 160 лева седмица по-рано;

- Парк АДСИЦ (PARK) е с повишение от 8.11% и седмичен оборот от 47 890 лева, при последна цена от 0.800 лв./акция и пазарна капитализация от 7 776 213 лева.

Топ 3 на най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) за трета поредна седмица е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 7.89% и седмичен оборот от 78 946 лева, след като в предходната седмица отчете понижение с 6.75% и седмичен оборот от 41 521 лева. През отминалите пет работни дни последната цена беше 1.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 28 761 137 лева от 31 226 377 лева седмица по-рано;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е със спад от 5.19% и седмичен оборот от 33 972 лева, при последна цена от 1.280 лв./акция и пазарна капитализация от 137 472 823 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е на загуба с 3.61% и седмичен оборот от 15 671 лева, при последна цена от 3.740 лв./акция и пазарна капитализация от 90 508 000 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net