От приелите "нетните нулеви цели" само 60% са поставили междинни цели, а 44% са публикували план за постигането им, установява проучване на Европейския консорциум от иновативни университети (ECIU)

Въпреки че приемането на "нетните нулеви цели" (#NetZero) е широко разпространено, много компании реално нямат създадени краткосрочни климатични амбиции, което води до манипулации при зелените инвестиции и измама на пазара.

Това показва новият глобален преглед на целите за беземисионна икономика, който обхваща 200 държави, 1000 града и всички компании от Forbes Global 2000, разработен от Европейския консорциум от иновативни университети (ECIU) и Oxford Net Zero, съобщи Renew Economy.

Авторите на доклада установяват, че от над 4000 обекта, които са изследвали, 769 (19%) са установили цели за беземисионно производство. Това обхваща 61% от общите емисии, 86% от БВП и 56% от световното население.

От приелите "нетните нулеви цели" само 60% са поставили междинни цели, а 44% са публикували план за постигането им. "Понеже #NetZero все още е в зародиш, вероятно тези цифри са прилични, но също така те показват, че има начин да се постигне", каза основателят на ECIU Ричард Блек.

"Въпреки че бързото възприемане на беземисионната икономика е обнадеждаващо, ние се нуждаем от много повече яснота при участниците и как планират да стигнат до целта. Особено важно е участниците да изяснят своя подход към компенсиращите механизми", каза друг съавтор на доклада, д-р Томас Хейл от Правителственото училище Блаватник, Оксфордски университет.

Уебсайтът на ECIU предупреждава, че задаването и забравянето на "нетни нулеви цели" може да доведе до екологични манипулации на зеления пазар.

"Беземисионната икономика ще постигне целта за глобално затопляне от 1.5°C, само ако плановете са стабилни и изпълнени бързо. Неуспехът да се постигне тази ангажираност на целите, съчетана с добро управление и прозрачност може да остави компаниите и правителствата отворени към твърденията за манипулации при постигането на зелените цели (greenwashing)", смятат авторите на проучването.

Те препоръчват "държавите, които все още не са определили своите беземисионни цели до средата на века, като Австралия, Русия и държавите от Персийския залив, трябва да го направят, включително чрез публикуване на дългосрочна стратегия, както се изисква в Парижкото споразумение".

3e-news.net