Всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) регистрират повишение в края на годината. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се покачва с 2,53 процента, а от началото на годината, отчита ръст с 27,20 на сто. Повишенията при равнопретегления BGTR30 и широкия измерител BGBX40 са съответно 2,33 процента и 0,55 на сто. Секторният BGREIT отчита увеличение от 0,53 на сто спрямо предходния месец. Стартиралият през септември 2023 г. индекс на пазара за растеж - beamX, се увеличава с 2,60 процента на месечна база. Това показва графичното представяне на резултатите на Борсата за декември 2023 година, публикувано на сайта на регулатора.

Общият оборот на БФБ за декември е в размер на 104.89 млн. лв. и се удвоява (ръст от 103.16 процента) спрямо предходния месец ноември, когато достигна 51,63 млн. лв. Годишният оборот през 2023 г. се понижава с 22 процента спрямо оборота през 2022 г. и достига 784 млн. лв.

Броят сделки на БФБ през декември е 5655, което спрямо реализираните 5349 сделки през месец ноември 2023 г. представлява ръст от 5,72 процента. Броят на сделките през 2023 г. е 67 641 и намалява с 33 на сто в сравнение с миналата година.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 38,51 процента (40,40 млн. лв.) e оборотът на сегмента за първично публично предлагане, следван от дела на оборота на сегмент акции Standard - 16,70 процента (17,52 млн. лв.) и този на сегмента за облигации - 14,88 на сто (15,61 млн. лв.), посочват от борсата.

Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 15,5 млрд. лв. или 8,77 процента от БВП на страната.

Сред топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за декември са: "Софарма" АД - София (716 сделки), "Доверие Обединен Холдинг" АД - София (463 сделки) и "Шелли груп" АД (431 сделки).

В класацията на топ 3 печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са "Шелли груп", ТБ "Първа Инвестиционна Банка" - София и "Българска фондова борса" - София, които нарастват съответно с 15,44 процента, 10,61 на сто и 9,09 процента.

Сред топ 3 на губещите компании от SOFIX са "Софарма" - София, "Неохим" - Димитровград и ТБ "Централна кооперативна банка", като спадовете при тях са респективно 8,04 процента, 2,39 на сто и 1,97 процента, допълват от фондовата борса.

Сред 15-те емисии от SOFIX, единадесет отчитат повишение през отчетния период, а четири отбелязват спад. През декември 2023 г. бе реализирано първото успешно първично предлагане на облигации на регулиран пазар на БФБ. Това е първата успешна емисия на облигации в новата история на Борсата. Компанията "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" успя да набере чрез облигации 20 655 000 евро.

През месеца с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж beam, бяха сключени 464 сделки при оборот от 689 000 лв. През текущия месец броят на сделките на пазар MTF BSE International беше 175, а оборотът достигна размер от 1,57 млн. лв.

Акценти от миналия месец

От БФБ припомнят, че на 11 декември 2023 г. бе поставено началото на четвъртия сезон на акселераторската програма на БФБ - beamUp lab. Разнообразните възможности на финансиране на компании от страна на Фонда на фондовете и неговите фонд мениджъри бяха представени по време на първата стратегическа среща от четвъртия сезон на програмата. Изпълнителният директор на Фонда на фондовете Бисер Петков открои някои от най-новите финансови инструменти, които са възможна алтернатива за предприемачите. Представителите на 20-те компании-участници имаха възможността да се запознаят с механизмите за финансиране на малки и средни компании, законодателната и регулаторна рамка на финансовите инструменти с подкрепа от ЕС и каква е ролята на Фонд на фондовете в програмния период 2021-2027.

По време на срещата Vitosha Venture Partners и Innovation Capital споделиха опита си на инвеститори, какви са техните цели и към какво портфолио са насочвали до момента своя ресурс. Пет компании участваха и в своеобразен investor pitch, сред които бяха SWIPE, иновативна компания, насочена съм изкупуването и рециклирането на употребявани телефони, Twisted Technology, които създават уеб платформа за единен достъп до сервизни услуги на устройства, Healthy Bars, насочена в производството на здравословни протеинови барчета, karavani.bg, чието ръководство развива и стимулира екотуризма и Healee с фокус върху здравните технологии. Всички те получиха и последващата обратна връзка от инвеститори, оценка за силните и слаби страни, както и ценни съвети как да продължат своето развитие.

На 15 декември 2023 г. бе реализирано първото успешно първично предлагане на облигации на регулиран пазар на БФБ, добавят от фондовата борса. Това е първата успешна емисия на облигации в новата история на борсата. Компанията "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" успя да набере чрез облигации 20 655 000 евро, се посочва още в съобщението.