Средната цена базов товар в сегмента "пазар ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през октомври спрямо септември намалява, а търгуваните обеми нарастват. На годишна база, обаче, в сравнение с октомври миналата година изтъргуваните количества нарастват почти два пъти. Това показва публикувания отчет на БНЕБ за октомври 2020 година.

Много сериозен ръст на обемите - до 31% през октомври и спад на цените с над 10 процента се отчита и в сегмента "пазар в рамките на деня".

3e-news

По отношение на пазарния сегмент "централизиран пазар за двустранни договори" за октомври в доклада се посочва, че все още няма данни по отношение на доставените количества и при постъпването им той ще бъде обновен. Налице са данни само за доставените количества за септември, но те не са достатъчни за изводи.

Напоследък прави впечатление, че сделките по двустранни договори са слаби. Досега за ноември, например, има обявена само една сделка. Рано е да се каже дали това се дължи на предпочитанията на участниците на пазара към други сегменти или просто октомври не е толкова активен месец.

Отчетът през октомври разширява картината за либерализацията на електроенергийния пазар и за навлизането на него от октомври на малките фирми. В същото време още не може да се получи яснота за отражението на коронавирусната пандемия, тъй като по-строгите ограничителните мерки започнаха да се прилагат през настоящия месец ноември. Вероятното за по-голяма яснота ще може да се говори едва през декември.