Световните продажби на бижута с диаманти може да нараснат с 5-7% през 2022 г. на фона на продължаващия растеж на търсенето на основните пазари, прогнозира базираната в Бостън американска консултантска компания Bain&Company в своя годишен преглед "Световната индустрия на диаманти 2021-22 (The ​​Global Diamond Industry 2021-22). В същото време се разглежда и консервативен сценарий, който предполага забавяне на продажбите през втората половина на годината и спад през 2023 г., причинен основно от повишаването на лихвените проценти и възобновяването на пътуванията, заради които средствата за закупуване на бижута ще бъдат ограничени.

През 2021 г. пазарите на луксозни стоки и бижута с диаманти отбелязаха най-високия си ръст от десетилетие (съответно с 35% и 29% спрямо 2019 г. и 2020 г.), отчитат от Bain. Продажбите на диамантени бижута се възстановиха, тъй като ограниченията, предизвикани от COVID-19, свиха разходите за пътувания и насочиха средства към луксозни стоки и услуги. Маркетингът и възраждане на търсенето, свързано с отложени сватби и други специални тържества, на които се подаряват бижута, също увеличиха продажбите.

Както очакват анализаторите от Bain, първата половина на 2022 г. ще бъде успешна за пазара, а след това са възможни както продължителен растеж (основният сценарий), така и краткосрочна корекция (алтернативен сценарий).

При основния сценарий възстановяване се очаква в САЩ и Китай, където растежът ще е устойчив, докато други региони се връщат към нивата си отпреди пандемията. Пазарната активност ще бъде подкрепена от успешни програми за ваксиниране, отсъствието на мащабни блокирания и възобновяване на регионалните пътувания, свързани с туризъм и други развлечения.

В този случай продажбите на бижута с диаманти могат да нараснат с 5-7% през 2022 г., след което ще се забавят до 2-4%. Продължаващото нарастване на търсенето и ограниченото предлагане на необработени диаманти ще бъдат от полза както за минно-добивните компании, така и за играчите от междинния пазар (предимно посредници), което ще подкрепи по-нататъшното нарастване на цените.

При алтернативния краткосрочен сценарий търсенето на бижута с диаманти ще се забави през второто полугодие на 2022 г. и първото полугодие на 2023 г. поради нарастващите лихвени проценти и възможните увеличения на данъците, които ще натежат върху активността на потребителите. Възстановените потребителски предпочитания в секторите за развлечения и пътувания ще намалят разходите за бижута.

При този сценарий търсенето на бижута ще нарасне само с 2-4% през 2022 г. и ще спадне с 2-4% през следващата година, според Bain. През 2024 г. пазарът ще се върне към растеж - с 1 до 3%, на фона на 2% ръст на БВП и нарастване на приходите за средната класа в Китай и Индия.

Тъй като продажбите на дребно ще намаляват, ако темпът на нарастване на инфлацията се запази, търсенето на полирани диаманти от бижутери също може да спадне, което ще наруши паритета между необработените и полираните диаманти в краткосрочен план.

Търсенето на диаманти ще бъде стабилно дори при този сценарий, но прогнозите за производството са по-консервативни, като се приеме средносрочен спад на глобалното производство с 1-2% годишно.

Въпреки това, най-вероятният тренд на пазара е по-близо до "продължаващ растеж във всички сегменти", тъй като индустрията е в много по-добро финансово положение, отколкото по време на предишни рецесии. Нивата на запасите от диамантени бижута, както и необработени диаманти, са сред най-ниските, но и най-здравословните за индустрията от десетилетие, според Bain.

Силното търсене на диаманти за бижута, изчерпването на запасите и съживяването на индустриите за добиване и обработка в Индия в началото на миналата година тласнаха цените на необработените и полирани диаманти. Цените на диамантите се увеличават с 21% през 2021 г. (след спад съответно със 7% и 11% през 2019 г. и 2020 г.), цените на полираните с 9% (след спад съответно с 3% и 5%). До края на миналата година цените на необработените и полирани диаманти достигнаха средните стойности на нивата отпреди пандемията, но все още под историческите максимуми от 2011 г. На обработените диаманти с 26% под тези нива, а на необработените са с 20%, посочват от Bain.

Производството на диаманти през 2021 г. се е увеличило с 5% до 116 милиона карата, което все още е с 20% под нивото от 2019 г. Ръстът от 16 милиона карата, който се дължи на преработката на по-богата на диаманти руда и повторното отваряне на редица мини в Ботсвана, Канада, Русия и Южна Африка, компенсира загуба от 11 милиона карата от австралийската мина Argyle, която затвори в края на 2020 година.

Продажбите на необработени диаманти нараснаха с 62%, тъй като добивните компании продадоха по-голямата част от запасите си, за да отговорят на търсенето от компании за обработка. До края на 2021 г. запасите в преработвателния сектор достигнаха рекордно ниско ниво, падайки до 29 милиона карата, което е близо до средното технологично ниво. Рентабилността на миннодобивните компании се увеличи с 9-11 процентни пункта поради активните продажби и покачването на цените.

Bain изчислява, че производството през 2022 г. ще достигне над 120 милиона карата, но е малко вероятно да се доближи до нивата преди пандемията през следващите 5 години. Поради липсата на нови големи проекти и ограничените инвестиции за проучване, ръстът на производството ще остане на ниво от 1-2% годишно в продължение на 5 години. Растежът на търсенето и недостигът на продукция ще подкрепят цените на диамантените руди.

Ръстът в предлагането на употребявани бижута също е ограничен, прогнозират от Bain, поне в средносрочен план: за да се постигне ръст, обаче, надценките на дребно и отстъпките в заложните къщи трябва да бъдат компенсирани от рязкото покачване на цените на диамантите и създаването на надежден механизъм на оценка за собствениците на бижута, които искат да ги продадат.