За втора поредна седмица фондовите пазари от двете страни на Атлантика - в Западна Европа и на Уолстрийт в Ню Йорк, се понижаваха след един силен юли, в който борсовите измерители регистрираха значителни месечни повишения. Общият европейски измерител StoxxEurope 600 прибави1.9% втори пореден месец. В същото време широкият американски S&P 500 отчете много висок месечен ръст през юли от 11%.

Двете поредни седмици на загуби на основните индекси, обаче, показват, че търпението на инвеститорите е започнало да се изчерпва, тъй като централните банки на САЩ и еврозоната нямат категорично заявено намерение да спират покачването на лихвите докато инфлацията не започне да пада с бързи темпове, за да стигне целта от 2% и на двете централни банки.

Юлската инфлация показа, че поскъпването на потребителските цени се забави съответно до5.3% на годишна база спрямо 5.5 на сто през юни в еврозоната, според предварителните данни на "Евростат"(окончателните ще бъдат обявени на 18 август), докато в САЩ се ускори до 3.2% от 3 на сто през юни. Това определено смути инвеститорите. Въпреки че президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предположи миналата седмица, че банката на еврозоната може да е в края на цикъла на затягане на паричната политика, след като повиши лихвените проценти във валутния блок до 3.75%, най-високото ниво от 2001 година. Рекордно високи са и лихвите в САЩ - в диапазона от 5.25%-5.50% по кредитите.

От другата страна на Атлантическия океан също има сигнали за намерения да бъде поставено на пауза увеличението на лихвите, но влиятелният член на борда на Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната), президентът на Фед на Сан Франциско Мери Дейлипредупреди в началото на седмицата в интервю за YahooFinance, че не бива да се спекулира дали Фед е направил достатъчно, за да намали лихвите. "Би било преждевременно да прогнозирам какво ще се случи, защото има много повече информация, която ще излиза между днес и следващата ни среща", каза Дейли, което пазарите разчетоха по-скоро като сигнал за ново увеличение на лихвите.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

За втора поредна седмица (7-11 август) фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан- в Западна Европа и на Уолстрийт в Ню Йорк приключиха с преобладаващи загуби, след като преди това четири поредни седмици през юли всички основни национални индекси бяха в непрекъснат възходящ тренд. Седмичната равносметка показва, че с най-малък спад е общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 (-0.03%), следван от британския FTSE 100 (-0.55%), германския DAX (-0.76%) италианския FTSE MIB (-1.11%). В същото време националните измерители на "сините чипове" в Испания и Франция - IBEX 35 и CAC 40 завършиха с повишение съответно с 0.65% и 0.33 на сто.

След като в предходните две седмици всички индекси на Уолстрийт в Ню Йрок завършваха на "зелена" територия, през отминалите пет работни дни измерителите се озоваха преобладаващо в "червената" зона, като най-съществен беше спадът на технологичния Nasdaq (-1.90%), следван от широкия S&P 500 (-0.31%), докато индустриалниятDow Jones се повиши (+0.62%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работнаседмица (7-11 август) търговията на БФБ отново се размина с тренда на основните борси в Западна Европа и Ню Йорк. Както и в предходната седмица, на борсата в София три от четирите индекса завършиха с повишение и само секторният BG REIT регистрира загуба (-0.64% след понижение с 0.49% седмица по-рано). С най-висок ръст приключи българският показател на "сините чипове" SOFIX (+1.63% спрямо нарастване с 2.31% предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (+1.44% след ръст от 1.33% седмица по-рано) и равно претегления BG TR30 (+0.49% спрямо повишение с 0.80% в предходната седмица).

БФБ отново спо-високседмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (31 юли - 4 август), при осъществени 1 134 сделки с 38 435 264 лота за 26 572 659 лева, спрямо 1 529 сделки с 2 193 384 лота за 16 504 226 лева или с 395 сделки по-малко, но с 36 241 880 лота и 10 068 433 лева повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха5 дружества спрямо 14 дружества в предходната седмица, но и петте дружества регистрират седмичен оборот над 1 млн. лева. С най-голям оборот приключи Алфа България АД /варанти/ (ALFW)* с 10 сделки за 18 860 253 лева, следвано от ВелграфАсет Мениджмънт АД-София (VAM) с 15 сделки с акции на дружеството за 2 523 675 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) със 17 сделки с акции за 1 223 000 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 272 сделки за 1 096 738 лева, Черноморски Холдинг АД (5L3A) с 1 сделка за 1 060 500 лева.

5-те най-оборотни емисии формират 93.10% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса завършват с повишение, търгуваните печеливши акции са повече от губещите при съотношение 97% за печелившитекъм 1% за губещите и 2 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите в лева (79% за печелившите към 2% за губещите и 19 на сто без промяна), при емисиите (44% за печелившите към 35% за губещитеи 21 на сто без промяна) и при сделките (68% за печелившите към 26% за губещитеи 6 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ**

Седмичният преглед (7 - 11 август) показва, както вече посочихме, четри от четирите индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистриран ръст с 1.63% след повишение с 2.31% в предходната седмица.През отминалите пет работни дни с акциитена 15-те компании, включени в българския измерител на "сините чипове", са реализирани сделки с136 539 лота за 1 463 102 лева спрямо 1 349 651 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 1.44% след повишение с 1.33% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки със 771 927лота за 4 436 122 лева спрямо 2 573 125 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.49% след ръст от 0.80% в предходната седмица, при реализирани сделки с30-те акции, включени в измерителя, с1 232 838лотаза 5 495 329 лева спрямо 3 923 681 лева седмица по-рано;

- секторниятBG REIT еединствен със загуба от 0.64% след понижение с 0.49% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки с40 845лота за 124 978 лева спрямо 892 601 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група за втора поредна седмица излиза Алфа България АД /варанти/ (ALFW) с ръст от 64.52% и седмичен оборот от 18 860 253 лева, при последна цена от 0.510 лв./варант*;

- Стара планина Холд АД (SPH) с повишение от 11.46% и седмичен оборот от 113 271 лева, при последна цена от 10.700 лв./акция и пазарна капитализация от 224 700 000лева;

- Шелли Груп АД (SLYG)снарастване от 9.51% и седмичен оборот от 1 096 738 лева, при последна цена от 35.700 лева/акция и пазарна капитализация от 644 418 737 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) с ръст от 8.33% и седмичен оборот от 10 005 лева, при последна цена от 1.040 лв./акция и пазарна капитализация от 19 093 203 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC)с повишение от 7.00% и седмичен оборот от 38 827 лева, при последна цена от 2.140лв./акция и пазарна капитализация от 6 500 74 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Атоменергоремонт АД (ATOM) с понижение от 22.50% и седмичен оборот от 2 160 лева, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) със спад от 6.96% и седмичен оборот от 24 436 лева, при последна цена от 2.140 лв./акция и пазарна капитализация от 319 041 472 лева;

- ТелематикИнтерактив България АД (TIB)с понижение от 3.42% и седмичен оборот от 29 685 лева, при последна цена от 14.100 лв./акция и пазарна капитализация от 182 736 254лева;

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) със загуба от 1.03% и седмичен оборот от 93 855 лева, при последна цена от 9.600 лв./акция и пазарна капитализация от 120 000 000 лева;

- Неохим АД (NEOH) със спад от 0.97% и седмичен оборот от 20 677лева, при последна цена от 30.600 лв./акция и пазарна капитализация от 81 223 355 лева.

*Варантите са ценни книжа, които дават правото за записване на определен брой акции по предварително определена емисионна стойност д оизтичането на определен срок. За разлика от Правата, които са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публичното дружество.

**Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, а има и емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и "Ройтерс" за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.