Фермите в ЕС са произвели приблизително 160 милиона тона сурово мляко през 2022 г., което показва спад от 0,3 милиона тона на годишна база. Тази относителна стабилност контрастира с постоянния растеж на производството от 2010 г., съобщи БТА по информация на Евростат.

По-голямата част от суровото мляко (149,9 милиона тона) е доставено на мандрите, а останалото се използва директно във фермите. Използва се за производството на редица пресни и преработени млечни продукти.

Има редица фактори, които могат да повлияят на годишните добиви на мляко на млечна крава, включително структурата на млекодайното стадо. В ЕС средният годишен добив на мляко продължава да нараства, достигайки 7653 кг на млечна крава през 2022 г., като най-висок е в Дания (10 187 кг на крава) и Естония (10 128 кг на крава), а най-нисък в България (3621 кг на крава) и Румъния (3367 кг на крава).

Сред другите продукти мандрите са произвели 22,5 милиона тона мляко за пиене през 2022 г.; 7,7 милиона тона подкиселени млечни продукти от 6 милиона тона пълномаслено мляко и 1,7 милиона тона обезмаслено мляко; 2,3 милиона тона масло от 46,4 милиона тона пълномаслено мляко и 10,4 милиона тона сирене от 59,2 милиона тона пълномаслено мляко и 16,9 милиона тона обезмаслено мляко. Заедно производството на сирене и масло използва 70 процента от цялото пълномаслено мляко, достъпно за мандрите в ЕС.

Основните производители на млечни продукти в ЕСВ за 2022 г.: прясно мляко, кисели млека (йогурт), масло и сирена

Графика: Евростат

Германия е най-големият производител на мляко за пиене сред страните от ЕС (19 процента от общото количество в блока), масло (20 процента), кисели млечни продукти като кисело мляко (29 процента) и сирене (22 процента). Франция е вторият по големина производител както на масло, така и на сирене (18 процента от общото количество за всеки продукт), съобщава Евростат на сайта си.

Германия, заедно с Испания (15 процента от общото количество за ЕС), Франция (13 процента), Италия (11 процента) и Полша (9 процента) произвеждат две трети от млякото за пиене в ЕС през 2022 г.

Други страни от ЕС са ключови производители на други пресни и произведени млечни продукти: Нидерландия е вторият по големина производител на подкиселени млечни продукти в ЕС (15 процента от общото количество), четвъртият по големина на сирене (9 процента) и петият по големина на масло (10 процента), докато Ирландия е третият по големина производител на масло (13 процента от общото количество в ЕС) и петият по големина на подкиселени млечни продукти (7 процента).