Нови търговци се появиха на пазара на електроенергия, а част от съществуващите се ориентираха да привлекат малките клиенти. Очаквам след края на юли 2021 потреблението да изглежда по следния начин - свободен пазар (бизнес + износ) около 75%, регулиран пазар (битови клиенти) около 25%. Прогнозата е на председателя на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) Мартин Георгиев в интервю за 3е-news.net.

Той уточни, че пазарът на едро се фокусира главно в сегмент "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), където към края на годината се предлагаха повече от 70% от количествата електроенергия за свободен пазар.

По данни на АТЕБ, към момента около 75% - 80% от малките небитови потребители, които бяха задължени да излязат на свободен пазар не са сменили доставчика си на електроенергия. Това означава, че те се снабдяват по типов договор или са подписали договор за доставка по свободно договорени цени с досегашния си доставчик. "Голяма част от клиентите, сменили доставчика си го направиха още през летните и есенни месеци на 2020 г., като малка част от останалите се очаква да предприемат подобни стъпки. От юли вече, снабдяваните клиенти по типов договор, ще трябва да преминат към търговец на свободния пазар, така че очакваме раздвижване в началото на летните месеци", подчерта Георгиев.

По неговите думи, много търговци са имали различни кампании, чиято цел е била да информират и привличат подобни клиенти, докато други търговци са останали ха резервирани към този клиентски сегмент. Въпреки това доставчиците на свободен пазар се включиха в платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, предназначена да улесни избора на търговец на свободния пазар за потребители с консумация до 100 MWh за година. Тепърва оферти ще бъдат качвани от търговците на тази платформа, така че клиентите да имат възможност да сравняват и избират подходящите за тях условия.

От гледна точка на пазара на едро промените за търговците бяха породени най-вече от ситуацията с коронавируса. Те бяха принудени да се адаптират към срива на цените и потреблението и високата волатилност на пазарите на електроенергия и енергийни продукти. В регулаторно отношение обаче също имаше промени, които не бяха обект на внимание, но имаха ефект върху пазара. Търговията на дългосрочни гъвкави продукти беше забранена на българската борса, което принуди ВЕИ производителите и част от държавните централи да продават единствено на краткосрочна база, най-вече на пазар ден напред. В резултат 2020 г. е рекордна по отношение на липсата на търгове от българските производители за продажба на електроенергия. Това още повече увеличи непредвидимостта и направи дългосрочното ценово планиране за търговци и крайни клиенти почти невъзможно.

3е-news.net

На въпрос: Какви промени очаквате да се случат на електроенергийната борса, предвид обединението на пазарите от една страна и от друга промяната на статута на НЕК?, Георгиев отговоря: "Българските производители, търговци и потребители ще имат достъп до офертите на контрагенти от съседни пазарни зони. Обмените между пазарите обаче ще бъдат ограничени до размера на отделения трансграничен капацитет за съответното обединение. Така например очакваме с Румъния възможностите за търговия да бъдат по-големи, заради по-добрата свързаност на мрежите, за разлика от Гърция, където капацитетът ще бъде по-малък.

Генерално ефектът върху пазарът ще бъде засилване на конкуренцията, сближаване на цените с тези в съседните страни и намаляване на волатилноста.

Няма ясни срокове за премахване ролята на обществения доставчик, нито детайли как това ще се случи. При един такъв сценарии очакваме да бъдат премахнати квотите за централите за доставка на електроенергия на регулиран пазар. Вследствие ще се освободят количества за свободния пазар и ще се намалят ценовите разлики, които в момента съществуват между регулирания и свободния сегмент."