От началото на настоящата година до 20 декември производството на електроенергия намалява с 7.67% до 39 461 340 MWh спрямо същия период на 2019 година (минус 7.87% седмица по-рано). Преди година по същото време производството на електроенергия е било в обем от 42 740 285 MWh. И въпреки че има известно нарастване, и потреблението също се свива от началото на годината с 2.59% до 36 083 417 MWh (минус 2.75% седмица по-рано), в сравнение с 37 041 221 MWh година по-рано. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 20 декември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

3e-news.net

Данните за участието на базовите централи са видимо по-добри. Промяна се наблюдава в дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), като слабо понижение се отчита при участието им в разпределителната мрежа. Затвърждава се положителната тенденция по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), става ясно още от данните на ЕСО.

Отрицателното салдо (износ-внос) няма да може да бъде преодоляно толкова лесно, но единадесет дни преди края на настоящата 2020 г. отчетените показатели са малко по-добри. Според данните на системния оператор, салдото (износ-внос) остава на минус 40.73 процента (минус 40.80 % отчетени преди седмица). За сравнение, за времето от първия ден на януари до двадесетия ден на месец декември тази година салдото (износ-внос) е в обем от 3 377 923 MWh. За същото време на 2019 г. салдото е било 5 699 064 MWh.

Участието на базовите централи остава на минус, но стартиралата неотдавна положителна тенденция се запазва. За времето от 1 януари до 20 декември тази година делът на базовите централи остава на минус 9.77 % (минус 9.96 % преди седмица) и е в обем от 33 009 085 MWh. През аналогичния период на предишната 2019 година дела на базовите централи е достигал до 36 582 266 MWh.