Продажбите на нови автомобили в Европейския съюз са започвали годината с положително темпо, като през януари са нараснали с 11,3 на сто, достигайки 760 041 броя. Това обаче до голяма степен се дължи на необичайно скромната база за сравнение - януари 2022 г., когато беше достигнат най-ниския брой продажби, регистриран някога за съответния месец. Това показват най-новите данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA), публикувани днес на страницата й.

Продажби на леки коли в ЕС

Графика: ACEA

Три от четирите ключови автомобилни пазара в Европа са отбелязали годишни ръстове през януари: Испания (+51,4 на сто) и Италия (+19 на сто) и Франция (+8,8 на сто), докато Германия регистрира спад от 2,6 на сто.

В България през януари регистрациите на нови пътнически автомобили са били с 9,8 на сто повече в сравнение със същия месец година по-рано, достигайки 2227 броя.

Родните нови регистрации на модели, задвижвани изцяло чрез батерии (BEV), са били 51, най-нисък брой сред всички страни членки на ЕС през януари, което обаче е представлявало годишен ръст с 50 на сто.

Регистрациите на нови Plug-in хибриди са скочили с цели 128,6 на сто, а броят им до 16. Новорегистрираните електрическите хибриди в България са намалили с 14,5 на сто до 53 броя.

Регистрациите на бензинови и дизелови нови автомобили са били нагоре съответно с 7,9 на сто и 17,9 на сто, до 1696 и 408 броя.

В България през януари бензиновите модели са заемали пазарен дял от 76,2 на сто, дизеловите модели - 18,3 на сто, задвижваните изцяло чрез батерии - 2,3 на сто, Plug-in хибридите - 0,7 на сто, електрическите хибриди - 2,4 на сто, а моделите, задвижвани по алтернативен начин са били 0,1 на сто.

Видове нови автомобили

През първия месец на 2023 г. регистрациите на изцяло електрически и хибридни пътнически автомобили в ЕС са продължили да растат, представлявайки съответно 9,5 на сто и 26 на сто от продажбите на нови автомобили. Все пак бензинът запазва позицията на най-популярния сред купувачите вид гориво за новорегистрирани автомобили в ЕС, с пазарен дял от 37,9 на сто.

Автомобили по вид използвано гориво, януари 2023 г.

Диаграма: ACEA

Електрически автомобили

Януарските регистрации на нови електрически превозни средства, работещи изцяло на батерии (BEV), са скочили с 22,9 на сто, достигайки 71 984 броя в ЕС, с което заемат дял от общите продажби от 9,5 на сто (този дял бе 8,6 на сто през януари 2022 г.). Повечето пазари в региона са допринесли значително за този растеж, с двуцифрени и трицифрени процентни стойности. Противно на тенденцията в повечето страни членки обаче, в Германия (-13,2 на сто), Швеция (-18,5 на сто) и Италия (-8,7 на сто) регистрациите на нови автомобили намаляха.

Хибридните електрически модели (HEV) също са имали силно начало на годината. Продажби им в Евросъюза през първия месец от годината са скочили с 22,1 на сто до 197 982 единици, тласнати нагоре от двуцифрени ръстове на четирите най-големи пазара в региона: Испания (+59,3 на сто), Италия (+24,7 на сто), Германия (+19 на сто) и Франция (+12,5 на сто). Така пазарният дял на сегмента достигна 26 на сто, което е подобрение с 2,3 процентни пункта в сравнение със същия месец на 2022 г.

Продажбите на нови Plug-in хибриди (които позволяват и зареждане от електрическата мрежа - PHEV) обаче са намалели с 9,9 на сто до 53 649 единици през миналия месец, тъй като регистрациите са намалели наполовина в Германия (-53,2 на сто), която до миналата година бе най-големият пазар по обем на продажбите на подобни модели. В резултат на това пазарният дял на Plug-in хибридите се е свил от 8,7 на сто през януари 2022 г. до 7,1 на сто през тазгодишния януари.

Бензинови и дизелови автомобили

Регистрациите на нови бензинови автомобили в ЕС са отбелязали ръст с 12,3 на сто през януари, което е допринесло за разширяването на пазарния им дял до 37,9 на сто, спрямо 37,6 на сто преди година. Всички основни пазари в региона, Испания (+59,4 на сто), Италия (+15,5 на сто), Франция (+11,9 на сто) и Германия (+3,5 на сто), са регистрирали ръст на продажбите.

Пазарът на нови дизелови автомобили в Европа е продължил да се стопява, като е спаднал с 1,6 на сто миналия месец, въпреки значителното увеличение на италианските (+21,4 на сто) и испанските (+19 на сто) нови регистрации. Това е довело до спад от 2 процентни пункта в пазарния дял, от 17,9 на сто до 15,9 на сто.