През януари 2024 година пазарът на нови автомобили в ЕС се е възстановил от забавянето през декември 2023 година, като регистрациите на годишна основа са се увеличили с 12,1 на сто до 851 690 превозни средства. Това съобщи Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани на сайта на организацията

Графика: АСЕА

От данните на асоциацията става ясно, че България е отбелязала през отчетния месец вторият най-голям ръст на новорегистрирани автомобили (в общата класация по пазари и захранване), като увеличението е с 24,4% на годишна база. Пред нашата страна е само Хърватия (+30,7%), а в класацията следват Полша (22,1%), Гърция (21,1%).

Големият "победител" обаче е Норвегия, отбелязала през януари 2024 г. годишен ръст на новорегистрирани автомобили от 175,5%. А големият "губещ" е Исландия, която постигна за периода срив в новите регистрации от -37,4%. 

Нови регистрации на автомобили (пазари и захранване) годишна промяна през януари 2024 г. в процент

Източник: АСЕА

Продажбите на електрически автомобили

През януари електрическите автомобили са имали пазарен дял от 10,9 на сто, което е растеж спрямо 9,5 на сто през януари 2023 година, а хибридните електрически автомобили са били около 30 на сто, потвърждавайки позицията си на втория най-предпочитан избор сред купувачите в ЕС. 

Четирите най-големи пазара в региона са покрили 66 на сто от всички регистрации на електрически автомобили, отчитайки огромни двуцифрени печалби: Белгия (+75,5 на сто), Нидерландия (+72,2 на сто), Франция (+36,8 на сто) и Германия (+23,9 на сто).

През януари новите регистрации на хибридни електрически автомобили са скочили с 23,5 на сто, със значителен растеж на четирите основни пазара: Испания (+26,5 на сто), Франция (+29,9 на сто), Германия (+24,3 на сто) и Италия (+14,2 на сто). Това е довело до продажбата на 245 068 автомобила през първия месец на 2024 година или 28,8 на сто от пазарния дял в ЕС, цитира данните на АСЕА и БТА.

Продажбите на плъгин хибридни електрически автомобили са нараснали с 23,8 на сто до 66 660 превозни средства през януари 2024 година след спад през декември 2023 година. Този растеж е бил задвижван основно от значителното увеличение на продажбите на ключови пазари като Белгия (+65,2 на сто) и Германия (+62,6 на сто). В резултат на това плъгин хибридните електрически автомобили са 7,8 на сто от общите продажби на автомобили в ЕС.

Пазарът на бензинови и дизелови автомобили

Съвкупният пазарен дял от бензинови и дизелови автомобили през отчетния месец е бил на обща стойност почти 50 на сто, бележейки спад спрямо 54 на сто преди година.

През януари 2024 година пазарът на бензинови автомобили в ЕС е нараснал с 4 на сто заради скока на продажбите на ключови пазари като Италия (+26,7 на сто) и Германия (+16,9 на сто). Въпреки че е запазил водещата си позиция с 35,2 на сто делът на бензиновите автомобили се е понижил от 37,9 на сто през същия месец на миналата година.

За сметка на това пазарът на дизелови автомобили се е свил с 4,9 на сто през януари. Този спад е бил очевиден на няколко пазара, включително три от най-големите: Франция (-23,4 на сто), Испания (-10,2 на сто) и Италия (-8,7 на сто). Германия не е част от тази тенденция с темп на растеж от 4,3 на сто. През януари 2024 година продажбите на дизелови автомобили са достигнали 114 415 превозни средства или пазарен дял от 13,4 на сто, което е спад спрямо 15,8 на сто през 2023 година.

Най-големите пазари на ЕС са отчели значителен растеж с едноцифрени или двуцифрени печалби - Германия (+19,1 на сто), Италия (+10,6 на сто), Франция (+9,2 на сто) и Испания (+7,3 на сто).