Високотехнологичните сектори се смятат за ключови двигатели на икономическия растеж и производителността и често предоставят добре платени възможности за работа. През 2022 г. в тези сектори в ЕС са били заети 9,8 милиона души, което съответства на 4,9% от общата заетост в ЕС. По полов признак, според данните, през годината в този сектор делът на мъжете е малко над две трети (67,2%).

На регионално ниво, столичните райони на Франция и Испания регистрират най-голям брой хора, заети във високотехнологичните сектори, съответно 420 000 и 289 000. Следват три региона, в които са регистрирани повече от 200 000 души, заети във високотехнологичните сектори: Обербайерн в Южна Германия, Ломбардия в Северна Италия и Каталуния в Източна Испания.

В долния край на разпределението има 5 района с по-малко от 3000 души, заети във високотехнологични сектори: това са южният италиански регион Молизе, заедно с четири гръцки региона -Източна Македония и Тракия, Пелопонес, Епир и Централна Гърция.

Къде сме ние

Справката на Евростат показва, че през отчетната 2022 г. във високите технологии у нас са били заети повече от 151 600 души. В Северна и Югоизточна България заетите в сектора са били 28 500; в Северозападен - 5000; в Северен централен район - 8600; Североизточен - 8900; Югозападна и Южна централна България - 123 100; в Югозападна - 104 500; Южен централен район - 18 600.

Мястото на жените

Жените представляват почти една трета (32,8%) от общия брой на заетите във високотехнологичните сектори на ЕС през 2022 г.

Делът на заетите жени варира от високите 50,2% в унгарския регион Западна Трансданубия, а най-нисък в гръцкия - Тесалия - 8,3%.

Всъщност Западна Трансданубия през годината е бил единственият регион в ЕС, където в сектора са работели повече жени, отколкото мъже. Следващият най-висок дял на заетостта на жените е регистриран в италианския регион Марке - 48,6%.

Източник: Евростат