За седмицата 18-24 май по предварителни данни НСИ отчете повече наети, отколкото регистрирани нови безработни. Това е първият седмичен период от началото на извънредната обстановка, в който се отчита положителна тенденция на пазара на труда.

За въпросната седмица 8028 души са постъпили на работа, докато 7225 души са останали без работа.

Най-голям е броят на постъпили на работа в София град - 874 души. Балансът в столицата обаче е отрицателен: без работа са останали 1213 души.

Графика: НСИ

В Пловдив на работа са постъпили 730 души, без работа са останали 673-има, в Бургас - 615 срещу 380, Благоевград - 506 срещу 343.

Най-малко нови безработни са отчетени в Габрово - 80. Най-малко новопостъпили на работа има във Видин и Монтана, съответно 88 и 93. 

В графика на НСИ добре се виждат пиковете на регистрирани безработни - в столицата и в Пловдив.

Графика: НСИ

За периода 3 февруари - 24 май в София са регистрирани 24 000 безработни срещу 6000 постъпили на работа; в Пловдив - 16 000 срещу малко над 5000.

По около 12 000 са новорегистрираните безработни за периода в Благоевград, Бургас и Варна, срещу постъпили на работа по около 4000 души.