През 2023 г. издадените първи разрешения за пребиваване на граждани на трети страни с валидност най-малко три месеца са 19 375 или с 22,3% повече от 2022 година. С най-голям брой са издадените разрешения по причина "работа" - 6466, следвани от разрешенията по семейни причини - 6160. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ).

Разрешенията за пребиваване тип "Синя карта на ЕС" са 924, което е със 195 по-малко в сравнение с предходната година. Издадените разрешения за продължително пребиваване и работа тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" са 4299.

Привличане на таланти

Граждани на държави извън Европейския съюз могат да извършват висококвалифицирана работа в България със "Синя карта на Европейския съюз". Изискването е лицата да имат необходимата квалификация за извършваната работа (висше образование) и да получават заплата, която е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в страната ни, посочва Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Разрешението за пребиваване и работа тип "Синя карта" се издава от Министерството на вътрешните работи по Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда, сочи справка в интернет страницата на Агенцията.

Процедурата за издаване на "Синя карта на ЕС" е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави, отбеляза Агенцията на своята интернет страница. Това са хора, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса на труда от местен работодател.