Министерството на финансите се кани да отмени спорните текстове от наредба Н-18, известна като "наредбата за касовите апарати". Това става ясно от съобщение на сайта на ведомството, като решението то взима заради "обществения отзвук".

От съобщението става ясно, че се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които да се отменят изискванията за въвеждане на специализирания софтуер. Такива промени обаче ще са възможни най-рано през септември, когато заработи Народното събрание, което излезе във ваканция.

Ето съобщението на МФ:

"Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО.

След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО."