Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на закрито заседание днес цена на природния газ за месец май от 22,35 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)/, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.

Цената за този месец е по-ниска с 11,31 процента или с 2,85 лв./MWh. в сравнение с тази от април. Новата цена ще важи до края на месеца.

Снимка: КЕВР

След промяната на ценообразуващата формула по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и руската компания "Газпром експорт", кумулативно цената на природния газ за българските потребители спрямо действащата цена до 31 март, намалява с 49,25 процента, посочи още председателят на КЕВР.

Средно парното да поевтинее с 3,95% реши на закрито заседание на 1 май Комисията за енергийно и водно регулиране. Така общо за април и май намалението е 24,93%.

Това става възможно след като на 1 май сутринта "Булгаргаз" внесе ново заявление за по-ниска цена на природния газ с 11,31%, а не с 6,67 на сто, колкото бе заявено по-рано. В него са отразени променените до 30 април цени по договора за доставка между "Булгаргаз" и "Газпром Експорт". Така за 2 месеца - от 1 април, цената на природния газ бе намалена с 49,25%

Наложи се за часове експертите на комисията да изчислят отново поевтиняването на топлата вода.

Така за София намалението на цената на топлинната енергия вместо 3,02 на сто, беше изчислено на 5,15 %.

За Враца бе предложено поевтиняване с 2,5 на сто, на 1 май то е 4,14%.

В Пловдив първоначално бе с 1,05 на сто, сега е 1,08 %.

В Плевен първото предложение бе 1,54 на сто, окончателно е 2,62 %.

В Бургас бе предвидено намаление с 1,75 на сто, последно е 2,97 %.

Във Варна поевтиняването бе 0,75 на сто, от 1 май е 1,30 %.

Във Велико Търново вместо по-малко с 1,78 на сто, потребителите ще заплащат с 3,04 % по-ниска цена на топлинни услуги.

В Разград първото предложение бе 1,69 на сто по-ниска цена, окончателно е 2,90% по-малко.

Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за топлофикациите в тези градове е в размер на 3,95%.

За двата месеца поевтиняването на топлинната енергия е:
За София с над 30%
Враца - 25,73%
Велико Търново - 20,5%
Разград - 19,29%
Бургас - 19,76%
Плевен - 17,86%
Пловдив - 13,7%
Варна - 9,46%

С решението си комисията утвърди от 1 май 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 5,84%.

Председателят на КЕВР уточни, че тези цени - и на газа, и на парното, ще действат до края на месец май.