През периода януари - март 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 22 836,8 млн. лв., което е с 8,3 на сто повече в сравнение със същия период на 2022 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През март 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 8 070,0 млн. лв. и намалява с 0,5 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През отчитания период общо в страната са внесени стоки на стойност 25 355,4 млн. лв. (по цени CIF), или с 4,2 на сто повече спрямо периода януари - март 2022 година. През март 2023 г. общият внос на стоки намалява с 0,9 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 893,2 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2023 г. и е на стойност 2 518,6 млн. лева. През март 2023 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 823,2 млн. лева.

През периода януари - март 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14,5 на сто в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 8 160,9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Украйна, Китай, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 55,3 на сто от износа за трети страни. През март 2023 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 14,3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 979,1 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2023 г. намалява с 1 на сто в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 10 394,4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. През март 2023 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява със 7,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 404,8 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2023 г. е отрицателно и е в размер на 2 233,5 млн. лева. През март 2023 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 425,7 млн. лева.