В следващите години до 2027 г. финансовият ресурс, който ще бъде инвестиран за обучения на безработни и заети лица, е в размер на 1 млрд. лв. Очаква се да бъдат обхванати 830 000 души. Това заяви социалният министър Иванка Шалапатова по време на форум в София, посветен на уменията на бъдещето, във връзка с кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), предаде БТА. 

С ресурса ще се осигури достъп до обучения, придобиване и повишаване на квалификации. Това ще спомогне да се намали дисбалансът между търсене и предлагане на пазара на труда, каза министърът.

Шалапатова обясни, че с две години е бил забавен проектът за доставянето на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучения на възрастни. Инициативата стартира на 21 декември, припомни тя. Само за тази година 200 000 безработни и заети лица ще преминат обучения за базови или средни дигитални умения. До средата на 2026 г. плановете са мярката да обхване до 500 000 души, посочи Шалапатова. По думите ѝ също до 2026 г. ще се даде възможност на 100 000 безработни и заети лица да се заявят директно на изпит и да сертифицират своите дигитални умения.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) българското население продължава да намалява и застарява, а населението в трудоспособна възраст намалява и това се отразява негативно на пазара на труда в посока недостиг на работна сила, обясни министърът. Тя отбеляза ниското равнище на безработицата през декември м.г. - 5,6%, но подчерта, че трябва да се гледа "цялостно и комплексно на фактологията" и тя да бъде интерпретирана качествено. Повече от 60% от анкетираните работодатели в нашата страна посочват затруднение при намирането на работна сила, която да притежава конкретните компетенции за нуждите на конкретните компании. Това сочи проучване на социалното министерство, проведено през Агенцията по заетостта, каза също Шалапатова.

За тази година са увеличени ресурсите за активни политики за пазара на труда с 15 млн. лв. Активните политики ще доведат до икономически напредък, коментира министърът.

Фокус върху уязвимите групи и тяхното активиране на пазара на труда също е приоритет на социалното министерство, за който спомена Шалапатова. Тя подчерта и основната задача- анализ на пенсионната система.