Единствената точка, по която няма все още консенсус между строителния бранш и Министерския съвет, е за размера на тавана на индексацията на цените в строителството. Ние предлагаме 15 на сто, а Камарата на строителите в България и Националното сдружение на общините - 30 на сто. Това каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на блиц контрола в парламента, цитиран от БТА.

Той допълни, че предстоят разговори по темата между първо и второто четене на предложенията за промени в Закона за обществените поръчки, с които се регулира този процес. Едва след като влезе в сила това изменение, ЗОП ще влезе в спешен порядък, буквално следващата сряда, и тази методика за Постановление на Министерския съвет. Министерството на регионалното развитие публикува в средата на май Проект на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове при инфлационни процеси.

Караджов напомни, че в НС е внесен законопроект за изменение на ЗОП, с който се дава възможност на МС чрез свое постановление да направи промени в Правилника за приложение на ЗОП, което ще се изрази в тази методика за индексация на цените, каза министърът. По методиката се въвеждат шест подоотрасъла в строителството, сред които - високо, ниско, ВиК - строителство, пътно, железопътно строителството, като във всяка една от областите е предвиден конкретен темп на нарастване в годините назад, защото инфлацията ще се компенсира със задна дата, уточни министърът.

Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев, който се включи в отговора на Караджов, уточни, че методиката ще работи за проекти, които или не са започнали, или са в процес на изпълнение в частта, която не е изпълнена. Ако проектът е вече изпълнен и приет от общината, тогава няма да има индексация, защото работата е свършена в стар период и при стари цени, независимо дали е разплатен или не, а ако отчасти е изпълнен, методиката ще важи само за неизпълнената част, каза министърът Василев и допълни, че не би следвало да има стари плащания, които да имат нужда от индексация.

Василев каза, че процесът на индексация е обезпечен финансово. Още в бюджета, при неговото приемане в оригиналния вариант, който приехме в края на януари - началото на февруари, има заложена с 30 на сто по-висока капиталова инвестиция във всички общини, защото общините казаха, че им трябва допълнителен ресурс да обезпечат по-високата стойност на проектите, каза министърът. Допълнително в актуализацията на бюджета не се налага да се залагат тези средства, допълни министър Василев.

Проектите, които са по еверопрограмите, в голямата си част могат да се обезпечат в рамките на средствата от тези програми, а за проектите по линия на транспортното министерство от ведомство са уверили, че нямат нужда от допълнителни индексации.