През 2021 г. вносът на ваксини срещу COVID-19 в ЕС възлиза на 7,8 милиарда евро, докато износът от ЕС е за 20,1 милиарда евро, съобщи европейската статистическа служба Евростат.

Вносът на ваксини срещу COVID-19 извън страните от ЕС идва предимно от Швейцария (65%) и Съединените щати (29%). От друга страна, износът от ЕС е насочен предимно към Япония (21%), Обединеното кралство (14%) и Южна Корея (6%).

Най-големите износители на ваксини срещу COVID-19 сред държавите-членки на ЕС са Белгия (61% от общия брой на ЕС), Германия (21%) и Испания (11%).

Германия (30% от общия за ЕС), Испания (21%) и Белгия (14%) също така са най-големите вносители на ваксини срещу COVID-19 сред държавите-членки на ЕС през 2021 г.

Партньори в търговията с ваксини срещу Covid-19 извън ЕС за 2021 г. (в процент)

Източник: Eurostat

За да помогнат за предотвратяване на разпространението на пандемията COVID-19, страните по света предприеха различни ограничителни мерки, които се отразиха негативно на международната търговия със стоки, с няколко забележителни изключения, отбелязват от Евростат. Сред тях са стоки, използвани в пряк отговор на пандемията COVID-19: стерилизационни продукти (включително дезинфектанти), медицински превозни средства и мебели, защитни облекла, оборудване за диагностични тестове, медицински изделия, оборудване за кислородна терапия и медицински консумативи или така наречените "свързани с COVID -19 продукти".