Прогнозната цена за април, която "Булгаргаз" утре окончателно ще внесе, ще бъде около 98 лв. Очакванията са тази цена през следващите месеци да спадне с близо 30%. Това съобщи пред БНТ  изпълнителният директор на дружеството Деница Златева. Тя уточни, че в рамките до три месеца цената ще бъде с 30 на сто по-ниска спрямо април или общото намаление спрямо януарската цена ще бъде с близо 70%.

"Това е нормално в края на отоплителния сезон. По принцип цените през летните месеци са по-ниски за разлика от м.г. Това е и една от причините през сегашния отоплителен сезон цената да е по-висока отколкото сме очаквали, защото за разлика от м.г. в периода, през който се нагнетява газ в Чирен и който използваме през отоплителния сезон - този газ беше най-скъпия", посочи Деница Златева.

Тя обясни и как се формира цената на природния газ - на 10-о число от месеца "Булгаргаз" внася предложението за цена за следващия месец. В него се включват всички количества на клиенти на дружеството - както тези на регулирания пазар, т.е. топлофикационни и газоразпределителни дружества, така и всички фирми на свободния пазар, които имат сключени договори с "Булгаргаз".

"На 10-о число ние предоставяме в КЕВР както потвърждение за тези договорени количества, така и всички договори и споразумения, които "Булгаргаз" има сключени за закупуване на природен газ, което е една от компонентите в цената. Потвърждение за осигурени слотове за регазификация, потвърждение за разходите за съхранение на този природен газ, разходите за пренос. И когато говорим за компонентата борсов индекс, ние ценообразуваме на борсов индекс месец напред. При формирането на цената трябва да кажем каква ще е тя за целия следващ месец", обясни Златева.

Тя допълни, че в най-голямата криза миналата година ценообразуващият елемент е бил борсов индекс - месец напред с договорените отстъпки.

Деница Златева каза още, че в момента има работна група, която обсъжда механизъм за компенсиране на търговците, които нагнетяват газ. В момента "Булгаргаз" има 300 млн. куб. метра газ в Чирен и за да има оптимална цена за следващия зимен период, този газ ще остане през лятото там и нов няма да бъде нагнетяван, тъй като хранилището е пълно на 77%.

Заради по-меката зима Златева поясни, че януари е бил доста труден месец за дружеството, тъй като потреблението е било с около 20-25 на сто по-ниско.

"Булгаргаз" няма неразплатени задължения към държавата, към бюджета, към доставчиците. Най-големият длъжник на дружеството си остава "Топлофикация София". Въпреки, че от там са погасили около 552 млн. лева за последната половин година, задълженията на топлофикационното дружество са около 700 млн. лева, каза още Деница Златева.