24 инвестиционни посредници участват днес в деветото издание на инициативата на Българска фондова борса и Централен депозитар "Ден за акции". Големият брой партньори на инициативата дава широк достъп на физическите лица до капиталовия пазар и ги улеснява да търгуват с акции без такси и комисионни в рамките на деня.

Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни, отбелязват от БФБ.

Списъкът на инвестиционните посредници и банки, които се включват в "Деня за акции" като партньори на инициативата, можете да намерите на специалната интернет страница на БФБ.

По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от регулирания пазар на БФБ, включително и пазар beam - без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник или банка. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени на 15 юни поръчки на физическо лице с обем не повече от 2000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в "Деня за акции" няма да таксуват своите клиенти - физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.