През 2022 г. броят на електрическите леки автомобили в страните от ЕС почти достигна 3 милиона, което е с 55% увеличение в сравнение с 2021 г. (когато бяха 1,9 милиона), съобщи Евростат.

Най-високият годишен темп на нарастване на електрическите пътнически автомобили, задвижвани само с батерии (само за такива ще става дума по-надолу - б.р.), в периода 2013-2022 г. е отбелязан между 2019 г. и 2020 г. (+85%), последван от увеличението през 2021 г. в сравнение с 2020 г. (+78%). Делът на електрическите леки автомобили от общия брой леки автомобили е нараснал от 0,02% през 2013 г. до 1,19% през 2022 г.

Леки коли и коли, зареждани с батерии в ЕС, 2013 - 2022 г.

Графика: Евростат

Общият дял на електромобилите се очаква да нарасне значително през следващите години - с наближаване на 2035 г., от когато влиза в сила забраната за продажбата на нови автомобили с двигател с вътрешно горене. Евростат отбелязва, че забраната е свързана с Индикатора за устойчиво развитие (Sustainable Development Indicator) за намаляване на емисиите от CO2 от новите леки автомобили.

7% увеличение на регистрираните в ЕС леки автомобили от 2017 г.

Що се отнася до общия брой леки автомобили (работещи с бензин или дизел, включително хибриди; или с всички видове алтернативна енергия, включително само с батерии), то той е нараснал в почти всички страни от ЕС през последните пет години, достигайки общо близо 253 милиона леки коли през 2022 г., което е +14% в сравнение с 2013 г. и +7% в сравнение с 2017 г. 

Най-голям брой регистрирани леки автомобили се наблюдава в Германия - почти 49 милиона. Следват Италия (40 милиона) и Франция (39 милиона).

През петгодишния период от декември 2017 г. до декември 2022 г. се наблюдава силен ръст в броя на регистрираните леки автомобили в няколко от държавите членки. Най-висок той е отчетен в Румъния (31%), следвана от Литва (22%), Унгария (18%), Естония (17%), Хърватия и Словакия (и двете по 15%), Португалия, Кипър и Чехия (и трите 14 %), както и Латвия (12%).

Леки автомобили, в брой, 2017 - 2022 г.

Източник: Eurostat

В България през 2022 г. регистрираните леки автомобили са били общо 2 896 777, а продадените нови коли през с.г. - общо 28 568. БТА съобщава за 6293 електрически. Няма данни за новопродадените през 2022 г. електромобили.

Сред държавите-членки на ЕС с най-висок процент на моторизация, т.е. пътнически автомобили на хиляда жители, има няколко по-малки държави. Италия оглавява списъка (684 леки автомобила на хиляда жители), а на второ място е Люксембург с 678 автомобила на хиляда жители. Други страни с висок процент на моторизация са Финландия (661 автомобила), Кипър (658 автомобила) и Естония (637 автомобила).

Нови леки коли по видове гориво, 2022 г.

Източник: Eurostat

Рекордьорите в ЕС по този показател обаче са изпреварени от две държави от ЕАСТ: Лихтенщайн (775 автомобила) и Исландия (749 автомобила), докато другите две страни от ЕАСТ - Норвегия (553 автомобила) и Швейцария (547 автомобила), са близо до средното за ЕС  - 560 автомобила.

Най-висок дял на "най-младите" леки автомобили в Люксембург

Дяловете на "най-младите" леки автомобили (на възраст до 2 години) са най-високи в Люксембург (18,4% от всички леки коли в страната), Германия (15,4%), Швеция (14,5%), Белгия и Ирландия (и двете по 13,1%) и Австрия (13,0%). 

За разлика от тях, няколко държави членки отчетоха голям дял "стари" леки автомобили (на 20 и повече години) през 2022 г. Държавите членки с най-висок дял са Естония (34,1%), Румъния (31,0%), Финландия (30,4%), Полша (29,3%), Португалия (26,4%) и Малта (25,6%).

Възраст на леките автомобили в ЕС, 2022 г.

Графика: Евростат

През последните години няколко страни предлагат програми, подкрепящи закупуването на нови автомобили с ниски емисии, като същевременно бракуват старите коли на собствениците. Намерението е да се обнови автомобилният парк с коли с по-ниски емисии, като същевременно се стимулира икономиката. Тези програми са оказали известно влияние върху възрастовия състав на леките автомобили в отделните страни, отбелязва Евростат.