България постигна за пръв път успех в заведените дела от нас и други европейски държави срещу нормативните документи от Мобилен пакет, относно регулациите в международния автомобилен превоз на товари. Очаква се в началото на 2024 г. да отпадне спорната разпоредба за връщането на камионите до мястото им на регистрация, съобщи БТА, като се позова на съобщение на Съюза на международните превозвачи.

В доклада си генералният адвокат на Съда на ЕС Джовани Питруцела, който публикува заключението си по делата, образувани по жалби на България и други държави членки на ЕС, препоръчва да се отмени правилото за връщането на камиона до оперативния център по държавата по установяване най-малко в рамките на осем седмици.

"В този смисъл беше и жалбата на България, която настояваше този текст да бъде отменен поради пълното му противоречие с основните принципи на правото на ЕС. В крайна сметка генералния адвокат споделя аргументите ни, че като не е извършена оценка на въздействие, не е могло да се оцени дали с тази мярка ще се постигнат заявените цели от законодателя", обясни Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи. Основният аргумент е липсата на пропорционалност, става ясно от решението дълго 271 страници, от които 240 страници са мотивите на адвокат Питруцела.

В хода на делото Съюзът на международните превозвачи представи изследване, което подкрепи тезата за вредните последици от приемането на този текст, което явно е било оценено от генералния адвокат, при формирането на неговото правно становище, се казва в съобщението.

Заключението на генералния адвокат има препоръчителен характер към съда, но практиката сочи, че в преобладаващата част от случаите съдът взима под внимание препоръките, направени от генералния адвокат и съдебното решение излага мотиви, сходни с тези в заключението, отбелязват от Съюзът на международните превозвачи.