Българската асоциация на организациите на производителите на плодове и зеленчуци /БАОППЗ/ иска да се анулира приемът по схема "Училищен плод" и да се промени наредбата за прилагане на схемата в училищата. Това обяви на пресконференция в БТА председателят на асоциацията Чавдар Маринов.

Според асоциацията чрез Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко", се получават предпоставки за изкуствени условия, които да облагодетелстват определени субекти. Според Маринов наредбата не дава приоритет на българския земеделски стопанин. По думите му в нормативния акт никъде не е записано, че плодовете и зеленчуците трябва да са български или да са доставени от български земеделски производители. От асоциацията настояват това да се запише в нормативния акт.

По думите на Маринов кандидатстването по схемата е приключило на 6 август. Той посочи, че един от кандидатите е търговец, който е регистрирал две юридически лица като земеделски производители и е заявил, че може да покрие 217 000 деца, т.е. 44 процента пазарен дял, което е господстващо положение.

Според Маринов от заявените площи и добиви е видно, че този кандидат няма да може да произведе нужното количество и от едното земеделско юридическо лице ще ги търгува към другото, а от къде ще взима плодовете и зеленчуците никой не знае. По думите му в такива случаи търговците взимат продукция от страни от ЕС като Полша или страни извън ЕС.

Опасност има, когато продукцията е от страни извън ЕС, защото стандартите там са различни от тези на общността. От асоциацията настояват за българските деца да бъдат гарантирани български плодове и зеленчуци. Те искат ДФЗ да обследва всеки земеделец за капацитет.

В сигнал до премиера Бойко Борисов, до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, до Държавен фонд "Земеделие" и до Българската агенция по безопасност на храните асоциацията посочва проблема и подозренията за злоупотреби по схемата "Училищен плод".

Асоциацията настоява приемът по схемата да се анулира и да се проведе нов. Те искат да се промени наредбата, да се впише условието - доставяните по схемата плодове и зеленчуци да са български или да са доставени от български земеделски производители. Друго предложение е да се премахнат всички приоритети по схемата, но търговците да се задължат да купуват от български земеделски производители.

Не искаме да бламираме схемата "Училищен плод", заяви Маринов. Според него има време да се направят промени, така че да се гарантират равни права за българските производители.