С 42% нараства броят на сделките на БФБ за десетте месеца на година спрямо същия период на 2021 г., сочат обобщените данни на борсата за отминалия месец октомври.

Реализираният оборот за октомври възлиза на 62 940 479 лева, което представлява ръст от 13.67% спрямо предходния месец септември, а на годишна база, спрямо октомври 2021 година, нарастването е със 75.84% с натрупване.

През миналия месец са реализирани 6 549 сделки, което е спад с 18.50% спрямо предходния месец, но с ръст от 41.68% с натрупване на годишна база.

Най-много сделки е рeгистрирало Алтерко АД (329 седлки), следвано от Дронамикс АД (301) и Син Карс Индъстри (244).

От 15-те включени в SOFIX компании - 7 завършват месеца с ръст и 8 с понижение.

Топ 3 на печелившите компании от SOFIX:

Неохим АД (+21.62%);

Алтерко АД (+11.68%);

Адванс Терафонд АДСИЦ (+4.64%);

... и на губещите от SOFIX:

Еврохолд България АД (-6.54%);

Сирма Груп Холдинг (-5.33%);

Фонд за недвижими имоти България АД (-5.2%).

3e-news.net