През 2022 г. младите хора в ЕС са напуснали дома на родителите си на средна възраст 26,4 години. Тази средна стойност обаче варира между страните от ЕС, като както личи от данните на Евростат в България тя надхвърля 30 години и е в предните позиции по този показател.

В отчета на европейската статистическа служба има и други интересни данни за нашата страна: че младите български мъже напускат дома на родителите си средно след като са навършили 30 години и по този показател сме втори след Хърватия. А по полова разлика в години - между жените (напускащи значително по-рано) и мъжете, сме също втори, този път след Румъния. По-долу са подробностите. 

Как е в ЕС   

Най-високата средна възраст от 30+ години е регистрирана в Хърватия (33,4 години), следва Словакия (30,8), Гърция (30,7), България и Испания (и двете по 30,3), Малта (30,1) и Италия (30,0). За разлика от тях най-ниската средна възраст - под 23 години, е регистрирана във Финландия (21,3 години), Швеция (21,4), Дания (21,7) и Естония (22,7), съобщи .

За последните 10 години средната възраст на младите хора, напускащи дома на родителите си, се е увеличила в 14 страни от ЕС, най-вече в Хърватия (+1,8 години), Гърция (+1,7) и Испания (+1,6). През 2012 г. най-ниската средна стойност в ЕС е отчетена в Швеция, където младите хора са напуснали дома си на 19,9 години, но за 10 години тази средна стойност се е увеличила в северната държава с 1,5 години.

Прогнозна средна възраст на младите хора, напускащи домa на родителите си (2022 г., възраст в години)

Изображение: Евростат

На ниво ЕС между 2012 г. и 2022 г. средната възраст варира леко, като най-ниската е 26,2 години (2019 г.), а най-високата 26,5 години (2012, 2014, 2020 и 2021 г.).

Кой напуска родителския дом по-късно? Мъжете или жените?

Средно в ЕС мъжете са напуснали родителския дом по-късно от жените: през 2022 г. мъжете на възраст 27,3 години, а жените на 25,4 години. Тази разлика се наблюдава във всички страни, т.е. младите жени са се изнесли от дома на родителите си по-рано от младите мъже (средно).

Мъжете са напуснали дома на родителите си след навършване на 30-годишна възраст в 9 страни от ЕС (Хърватия, България, Гърция, Словакия, Испания, Италия, Малта, Словения и Португалия), докато това важи за жените само в една държава: Хърватия.

Младежи, напускащи дома на родителите си, средна възраст по години и страни

Графика: Евростат

Най-голямата разлика между половете е установена в Румъния, където младите мъже са напуснали на 29,9 години, а жените на 25,4 години - разлика от 4,5 години, следвана от България с разлика от 4,1 години, като мъжете са напуснали на 32,3 години, а жените на 28,2 години.

За сметка на това - разликата в Люксембург е 0,5 години, в Швеция - 0,6 г., в Дания и Малта по 0,7 г. - това са най-малките стойности на регистрирана разлика между младите мъже и жени, напускащи дома на родителите си.