Търговският баланс на България е отрицателен за периода януари-октомври 2021 година - при общ износ от 28.4 млрд. евро и общ внос от 31.5 млрд. евро или дефицит от 3.1 млрд. евро. Това показват предварителните данни на статистическата служба на ЕС "Евростат".

От общия износ на България, 18.9 млрд. евро са със страни-членки на ЕС и 9.5 млрд. евро с останалия свят, което в сравнение с предходния период - януари-октомври 2020 г., е нарастване съответно с 24% и с 20 на сто.

В същото време от общия внос на страната ни, 19.1 млрд. евро е вносът от страните-членки на ЕС и 12.4 млрд. евро от останалия свят, което в сравнение с предходния отчетен период на 2020 година е нарастване съответно с 25% и 27 на сто.

Европейски съюз

Предварителните данни за износа от ЕС-27 показват, че през октомври 2021 г. са експортирани извън Съюза стоки на обща стойност 190,7 милиарда евро, което е с 6.4% повече в сравнение с октомври 2020 г. (179.2 милиарда евро). Вносът от останалия свят възлезе на 194.9 милиарда евро, което е с 29.1% повече в сравнение с октомври 2020 г. (151.0 млрд. евро). В резултат на това ЕС регистрира търговски дефицит от 4.2 милиарда евро в търговията със стоки с останалия свят само през октомври.

През октомври 2021 г. в сравнение с октомври 2020 г. всички държави-членки регистрираха увеличение на износа извън ЕС с изключение на Словакия (-22%), Чехия (-8%) и Холандия (-7%). Най-голямо увеличение е регистрирано в Кипър (+228%), Гърция (48%), Малта (+37%) и Ирландия (34%).

По отношение на вноса извън ЕС, всички държави-членки регистрираха увеличение на вноса извън ЕС през октомври 2021 г. в сравнение с октомври 2020 г., с изключение на Кипър (-53%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Гърция (+91%), Латвия (+76%) и Литва (+62%).

През януари-октомври 2021 г. износът на стоки извън ЕС нараства до 1 780.4 млрд. евро (увеличение от 12.7% спрямо януари-октомври 2020 г.), а вносът се повишава до 1 692.9 млрд. евро (увеличение от 19.4% в сравнение с януари-октомври 2020 г. октомври 2020 г.). В резултат на това ЕС регистрира излишък от 87.5 милиарда евро в сравнение също с излишък, но по-голям от 162.2 милиарда евро през януари-октомври 2020 г.

Общо търговията на ЕС-27 нараства до 2 798.5 милиарда евро през януари-октомври 2021 г., като се повишава с 19.1% в сравнение с януари-октомври 2020 г., когато "Евростат" отчете 2 350.3 млрд. евро.

Основните търговски партньори на ЕС-27 са:

1. Китай - 184.7 млрд. евро износ и 373.8 млрд. евро внос, търговски дефицит от 189.2 млрд. евро;

2. САЩ - 326.8 млрд. евро износ и 187.5 млрд. евро внос, търговски излишък от 139.3 млрд. евро;

3 .Великобритания - 232.2 млрд. евро износ и 116.9 млрд. евро внос, търговски излишък от 115.4 млрд. евро;

4. Швейцария - 128.9 млрд. евро износ и 100.7 млрд. евро внос, търговски излишък от 28.1 млрд. евро;

5. Русия - 73.1 млрд. евро износ и 124.7 млрд. евро внос, търговски дефицит от 51.6 млрд. евро;

6. Турция - 64.2 млрд. евро износ и 64.0 млрд. внос, търговски излишък от 0.2 млрд. евро;

7. Япония - 52.1 млрд. евро износ и 51.7 млрд. евро внос, търговски излишък от 0.4 млрд. евро;

8. Норвегия - 46.4 млрд. евро износ и 54.9 млрд. евро внос, търговски дефицит от 8.5 млрд. евро;

9. Южна Корея - 42.3 млрд. евро износ и 45.2 млрд. евро внос, търговски дефицит от 2.9 млрд. евро;

10. Индия - 33.8 млрд. евро износ и 38.0 млрд. евро внос, търговски дефицит от 4.1 млрд. евро.

С пет от основните си партньори (САЩ, Великобритания, Швейцария, Турция и Япония) ЕС-27 е на търговски излишък и с пет (Китай, Русия, Норвегия, Южна Корея и Индия) на търговски дефицит.

Еврозоната

Предварителните оценки показват, че износа на стоки от еврозоната за останалия свят (извън ЕС-27) само през октомври 2021 г. е 214.0 милиарда евро, което е увеличение от 7.3% в сравнение с октомври 2020 г. (199.4 млрд. евро). Вносът от останалия свят възлиза на 210.4 милиарда евро, което е ръст от 24.1% в сравнение с октомври 2020 г. (169.6 млрд. евро). В резултат на това еврозоната регистрира излишък от 3.6 милиарда евро в търговията със стоки с останалия свят през октомври 2021 г. в сравнение с още по-голям излишък от 29.8 милиарда евро през октомври 2020 г. Търговията на 19-те страни от еврозоната е нараснала до 196.7 милиарда евро през октомври 2021 г. , което е повишение със 17.3% в сравнение с октомври 2020 г.

От януари до октомври 2021 г. износът на стоки от еврозоната за останалия свят нараства до 1 989,6 млрд. евро (увеличение от 13.9% в сравнение с януари-октомври 2020 г.), а вносът се повишава до 1 854.2 млрд. евро (увеличение от 18.4% спрямо януари-октомври 2020 г.). В резултат на това еврозоната регистрира излишък от 135.3 милиарда евро в сравнение с по-голям излишък от 180.9 милиарда евро през януари-октомври 2020 г. Търговията на страните от еврозоната е нараснала до общо 1 780.3 милиарда евро през януари-октомври 2021 г., което е с 19.6% повече в сравнение с януари - октомври 2020 г.