Пети пореден месец пазарът на нови автомобили в Европейския съюз бележи спад. През ноември в Общността са били продадени общо 713 346 нови коли, което е с 20.5% по-малко спрямо същия месец на 2020 г. По този начин продажбите на нови автомобили в ЕС бележат спад за пети пореден месец спрямо аналогичния на кризисната минала година. Също така това е и най-ниският резултат като обем на продажбите, отчитан на автопазара в ЕС през ноември от 1993 г. насам, отбелязват от Асоциацията на европейските производители на автомобили (АСЕА).

Спад се наблюдава в почти всички държави-членки, включително и на четирите най-големи пазара - Германия, Франция, Италия и Франция, като в първите 3 от тях процентите са двуцифрени. Единствените държави, които през ноември отбелязват ръст на продажбите на нови коли, са България, Ирландия и Словения, като нашата страна дори е с най-голямо увеличение.

По отношение на бройките, през миналия месец у нас са купени 1915 нови автомобила, което е с 24% повече спрямо сделките през ноември 2020 г., когато са били 1544. Страната ни отчита доста добър резултат и по отношение на продажбите общо за 11-те месеца на настоящата година. Между януари и ноември те възлизат на 22 757, което е с 10.1 на сто повече в сравнение със същия период на 2020 г. По отношение на тази статистика обаче държавите членки с положителен резултат са още 16. А общо за пазара на нови леки автомобили в ЕС единадесетмесечието носи минимален спад в сравнение с аналогичния период на миналата година, изразяващ се в -0.04%.

3e-news.net