През 2021 г. домакинствата в ЕС са похарчили над 1 035 милиарда евро (точната сума е 1 035 531,2 млн. евро, по текущи цени, еквивалентни на 7,1% от общия БВП на ЕС) за "Храна и безалкохолни напитки". Или 14,3% от общите разходи на домакинствата. В сравнение с 2020 г., когато този дял е бил 14,8%, сега се отчита намаление с 0,5 процентни пункта (п.п.), отбелязва Европейската статистическа служба Евростат.

Най-високи като дял разходи за храни и безалкохолни напитки (от общите) през 2021 г. са регистрирани в Румъния (24,8%), Литва (20,4%), България (20,1%), Естония (19,9%), Полша и Словакия (и двете по 19,6%).

Разходи на домакинствата за храни и безалкохолни напитки, 2021 г., в % от общите им разходи

Графика: Евростат

За разлика от тях най-ниски са дяловете в Ирландия (8,3%), Люксембург (9,0%), Австрия (10,9%), Дания и Германия (и двете по 11,8%).

В сравнение с 2020 г. делът на разходите на домакинствата за храна намалява във всички страни от ЕС, с изключение на Полша и Словакия, където се увеличава (и при двете с по 0,2 пр.п.). Най-голям спад е регистриран в Гърция (-1,7 п.п.), Литва (-1,4 п.п.) и Хърватия, Естония и Словения (всички -1,3 п.п.) 

Почти 1% от БВП на ЕС се харчи за алкохолни напитки

През 2021 г. домакинствата в ЕС са похарчили 128 милиарда евро (еквивалентни на 0,9% от БВП на ЕС) за алкохолни напитки. Това представлява 1,8% от общите им потребителски разходи, същият относителен дял като през 2020 г.

Сред страните членки на ЕС най-високи дялове (от общите разходи) за консумация на алкохолни напитки през 2021 г. са регистрирани в Латвия (5,0%), Естония (4,7%), Полша (3,7%), Литва и Чехия (и двете по 3,6%). На другия полюс, най-ниските дялове са в Гърция и Италия (и двете по 1,0%), Холандия (1,3%) и Испания (1,4%).

Разходи на домакинствата в ЕС за алкохолни напитки за 2021 г., в % от общите им разходи

Графика: Евростат

През 2021 г. в сравнение с предходната година делът на разходите на домакинствата за алкохол остава непроменен в 10 страни от ЕС (Белгия, Дания, Германия, Гърция Люксембург, Холандия, Австрия, Полша, Румъния, Словакия) и се увеличава само в Хърватия (+0,6 п.п.). Сред останалите членки на ЕС най-голям спад е отчетен в Ирландия (-0,5 процентни пункта), Латвия и Литва (и двете -0,4 процентни пункта), Испания и Естония (и двете -0,3 процентни пункта).