Азиатско-тихоокеанският регион (APAC) беше най-големият пазар за акумулаторни системи за съхранение на енергия през 2020 г., като представляваше 49,9% от инсталирания капацитет на глобалния пазар. Очаква се регионът да запази челната си позиция през прогнозния период до 2025 г., както и пазарния си дял до приблизително 53.5% в края на периода. Дори и тогава следващите по големина пазари ще бъдат Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) и Америка. Това става ясно от последния доклад "Система за съхранение на енергия от батерии, актуализация 2021 - глобален размер на пазара, конкурентна среда, анализ на ключови държави до 2025 г." на световната анализаторска агенция GlobalData.

Според авторите на доклада, спадът на цените на технологиите на батериите, нарастващата нужда от стабилност на мрежата и устойчивост за интеграция на възобновяеми източници на енергийния пазар са основните движещи фактори за пазара на системите за съхранение на енергия.

До края на 2025 г., четирите водещи държави в региона, Китай, Южна Корея, Австралия и Япония, се очаква общо да инсталират капацитет от 20,45 GW.

3е-news.net

Регионът на Европа, Близкия изток и Африка е вторият по големина пазар, който представлява близо 30% от световния кумулативен инсталиран капацитет до 2020 г. Очакванията са регионът да регистрира стабилно внедряване на системи за съхранение на енергия през прогнозния период, главно в европейски страни.

Очаква се Великобритания и Германия да бъдат водещите пазари в Европа, докато пазарите в Близкия изток и Африка да имат минимално въздействие върху регионалния пазар през прогнозния период, но затова пък се очаква да играят по-голяма роля в дългосрочен план.

До 2020 година Америка представляваше около 21.1% от кумулативния инсталиран капацитет, а САЩ бяха най-големия пазар в световен мащаб. Разполагането на системи за съхранение на енергия преди електромера допринесе за растежа на американския пазар. Страната има и стабилна структура на финансиране на системите за съхранение на енергия.

По същия начин Калифорния разшири успешната си програма за насърчаване на самостоятелно енергопроизводство, която допринесе значително за разрастване на системите за собствена употреба. И въпреки че пандемията COVID-19 забави търговските и индустриалните инсталации, растежът при жилищата остава силен в Калифорния и Хавай в резултат на стимулите и програмите за устойчивост. Политическата подкрепа се смята за една от основните причини за растежа на технологиите за съхранение на енергия в САЩ.