Акциите на Хотелската група "Будва Ривиера" и Хотели "Свети Стефан" се търгуваха днес (вторник, 24 май - б.р.) на борсата в Черна гора за общо 24,28 млн. евро, съобщи агенция Мина-бизнес. През четири сделки бяха продадени около 2,01 млн. или 24,8 на сто от акциите на "Будва Ривиера" за общо 14,56 млн. евро. Средната цена за акциите е 7,35 евро.

На борсата, отново чрез четири сделки, бяха продадени и 2,53 млн. или 31,2 процента от акциите на Хотели "Свети Стефан" за общо 9,72 млн. евро. Средната цена на акциите на хотелската компания е 3,85 евро. Днешната търговия на борсата повлия на ръста на цените на акциите и на двете компании, така че тези на Хотели "Свети Стефан" поскъпнаха с 10 процента, а на Будванската ривиера - със 7,35 процента.

Според Централното депозитарно и клирингово дружество правителството притежава дял от 41,64 процента в ХГ "Будва Ривиера", a сръбската АИК Банк - 19,91 процента; Пенсионно-осигурителен фонд - 12,8 процента, "Тандексон Лимитид" държи 7,39 процента; Бюрото по заетостта - 4,27 процента, "Престън Холдинг" е с 3,24 процента, а собственикът на 1,63 процента от акциите се крие зад HB-сметка за колективно попечителство 1. Останалите акционери имат по-малко от един процент акционерен капитал.

Компанията Хотели "Свети Стефан" бе създадена чрез отделяне от ХГ "Будва Ривиера". Правителството притежава 41,63 на сто от акциите на дружеството, АИК Банк има почти 20 на сто, Пенсионно-инвалидният фонд - 12,82 на сто. Собственикът на 9,74 на сто от акциите се крие зад НВ - сметка за колективно попечителство 1, Бюрото по труда има 4,27 на сто, а Престън холдинг 1,5 на сто. Останалите имат по-малко от един процент акционерен капитал.

С тази покупка Ем Ка Джи Пропъртис прекрачи прага от 30 процента в компаниите ХГ "Будва Ривиера" и Хотели "Свети Стефан". В специално изявление на компанията се казва, че тя "ще действа в съответствие със Закона за поглъщане на акционерни дружества на Черна гора и други законови разпоредби и ще публикува задължителни Решения за поглъщане на акции на ХГ "Будва Ривиера" и Хотел "Свети Стефан". Досега Ем Ка Джи Пропъртис била инвестирала 500 милиона евро в туризма в Адриатическия регион и в момента притежава 15 хотела в Сърбия, Словения, Хърватия и Черна гора като мажоритарен или миноритарен собственик.