Производството на електроенергия в България за периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г., спрямо 01.01.2018 г. - 10.03.2019 г. , се е повишило с 6.54 процента. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Данните сочат, че от началото на годината до 10 март са били произведени 10 115 465 мегаватчаса /MWh/ ток, докато през този период на изминалата година са били произведени 9 494 217 MWh.

Потреблението в страната за периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г., спрямо 01.01.2018 г. - 10.03.2019 г. , се е повишило с 0.14 пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че от началото на годината до 10 март са изразходени 8 810 358 MWh ток, докато през аналогичния период на изминалата година потребеното количество електроенергия е било 8 798 457 MWh.

България е изнесла с 87.58 процента повече ток за периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г., спрямо 01.01.2018 г. - 10.03.2018 г. Данните на електросистемния оператор показват, че от 1 януари 2019 г. до 10 март тази година страната ни е изнесла 1 305 107 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. експортът на ток от страната ни е бил 695 760 MWh.

Със 7.92 на сто повече е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", показват още данните на Електроенергийния системен оператор. Ако от началото на 2019 година до 10 март от базови мощности са произведени общо 8 803 011 MWh, то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е бил 8 156 858 MWh.

С 8.49 пункта по-голям е делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа. През периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г. техният дял е 256 917 MWh, докато за аналогичния период на 2018 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 236 822 MWh.

Вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/ от 1 януари до 10 март тази година са произвели с 12.09 процента повече ток, спрямо аналогичния период за 2018 г. От началото на годината до 10 март от ВяЕЦ са произведени 185 680 MWh електроенергия. През този период преди година производството от ВяЕЦ е било 165 656 MWh. Фотоволтаичните централи /ФЕЦ/ са произвели с 18.83 на сто повече ток през периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г. - или 48 846 MWh, спрямо 41 107 MWh за периода 01.01.2018 г. - 10.03.2018 г. При централите, които работят на биомаса, се отчита спад на произведената електроенергия с 25.51 пункта. За периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г. те са произвели 22 391 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. са били произведени 30 059 MWh.

За периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г. ,спрямо 01.01.2018 г. - 10.03.2018 г. , участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 27.23 на сто повече, отчитат още от ЕСО. От началото на годината до 10 март ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 350 068 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 275 147 MWh. В този сегмент повишението е най-голямо при ВяЕЦ - с 37.10 процента. За посочения период на 2019 г. ВяЕЦ са участвали със 194 453 MWh ток, докато за този период на изминалата година - със 141 832 MWh. За периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г. ФЕЦ в разпределителната мрежа са участвали със 123 995 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. - с 99 502 MWh. От ЕСО са пресметнали, че в този сегмент увеличението е с 24.62 процента. При дела на биомаса в разпределителната мрежа е отчетено понижение с 6.49 пункта. От 1 януари до 10 март тази година в този сегмент са отчетени 31 620 MWh, спрямо 33 813 MWh за аналогичния период на 2018 г.

От началото на годината до 24 февруари ВЕЦ-овете са генерирали с 14.53 процента по-малко електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2018 г. За периода 01.01.2019 г. - 10.03.2019 г. от ВЕЦ са произведени 705 469 MWh, докато за същия период на 2018 г. произведеното количество ток е било 825 390 MWh, показват данните на Електроенергийния системен оператор