Търговията с облигации формира борсовия оборот в сутрешните часове Борсовата сесия в понеделник стартира с понижение в стойностите на основните индекси на българския капиталов пазар, като единствено BGREIT отбеляза слабо повишение. Оборотът в ранната част на деня е 600 хил. лева лева и по-голямата част от него се формира в облигационния сегмент.  Биовет зае челна позиция по обем на сключените сделки, като понижи пазарната си оценка с 2.6% до 7.30 лева за акция. Книжата на Софарма отчетоха минимално понижение и се търгуваха на цена от 2.33 лева за брой. Юрий Гагарин и М+С Хидравлик загубиха между 3 и 4%, съответно до цени от 7 лева и 30 лева за акция. В групата на Химимпорт, привилегированите книжа изтриха 1.5% до 1.90 лева, а обикновените отчетоха слабо повишение до 1.55 лева за брой. Сред останалите печеливши, Проучване и добив на нефт и газ добавиха 2,5% към стойността си, достигайки цена от 4.10 лева за ценна книга, а Фонд за недвижими имоти записа повишение под 1% до 60 стотинки за брой. На пазара на компенсаторни инструменти беше изтъргуван малък обем замеделски бонове на цена от 54 стотинки за лев номинал. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, www.bulltrend.bg