В последния ден от седмицата, оборотът на българския капиталов пазар превиши 12,7 млн. лева, като почти 10 милиона от тях се дължат на пакетни прехвърляния по две позиции. На първо място по изтъргуван обем от три сделки се класира Инвестиционна компания Галата, понижавайки пазарната си капитализация с 9,3% до 1,56 лева за акция. Велграф Асет Мениджмънт  е днешният номер две, като от няколко договорени сделки записа повишение от 3,4% до 3 лева за една ценна книга. Дружеството със специална инвестиционна цел ЦКБ Риъл Истейт Фонд остана без промяна в пазарната си оценка като в няколко сделки на цена от 70 лева, 12 хил.броя акции смениха своите собственици.  Сред другите позиции от сегмента, Болкан енд Сий Пропъртис, Еларг фонд за земеделска земя, Адванс Терафонд и Булленд Инвестмънтс записаха минимално понижение. Спад под 1% беше отчетен за още няколко компании, сред който  останаха Софарма Трейдинг, Индустриален холдинг България, ЧЕЗ Разпределение България, Монбат и Трейс Груп Холд. Сред печелившите, Слънце Стара Загора добавиха 4,3% до 8 лева за акция. Около 8% ръст записаха книжата на Химимпорт и привилегированите акции на Енемона, повишавайки цената си до 1,3 и 3,2 лева. На пазара на компенсаторни инструменти, сделки бяха сключени по две от позициите. Компенсаторните записи добавиха 4,4% и се търгуваха на цена от 19 стотинки, а земеделските бонове изтриха 1,4% до цена от 55 стотинки за лев номинал. Основните борсови индекси загубиха 0.1% от стойностите си, с изключение на SOFIX, който в края на сесията слабо се повиши до ниво от 363 пункта. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД,  www.bulltrend-bg.com