Втората седмица от 2013 г. завърши с борсов оборот от над 1.5 млн. лв. Основните индекси затвориха на зелена територия като отчетоха ръст в рамките на около 1%. При корпоративните книжа най-голям изтъргуван обем отбеляза Софарма. По позициите на фармацевтичната компания се прехвърлиха акции за над 600 хил. лв., а цената им спадна минимално до 2.08 лв. за брой. Оборот над 100 хил. лв. формираха още Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ, Химимпорт и ЧЕЗ Разпределение България. Акциите на Еларг поевтиняха с 0.44%, а тези на останалите две компании поскъпнаха съответно с 6.56% и 0.63%. През втората половина от борсовия ден наблюдавахме раздвижване и ръст в цените на компенсаторните инструменти. Жилищните записи поскъпнаха с 12.5% до 19 стотинки за лев номинал, а компенсаторните записи отчетоха ръст от близо 8% също до 19 стотинки. Поскъпването на поименните компенсационни бонове беше по-скромно с малко над 3% до 57 стотинки за лев номинал. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД,  www.bulltrend-bg.com