Днес на Българска фондова борса  се отчете значително раздвижване, което доведе до обща сума на сключените сделки от близо 2.1 млн. лв. Основните борсови индекси приключиха на зелено като най-голям беше ръстът от 2.65% на BGTR30. На първо място по оборот за днес е Химимпорт. По позициите на холдинга се прехвърлиха книжа за над 700 хил.лв., а акциите му поскъпнаха с 11.32% до 1.19 лв. за брой. Вчерашният първенец по изтъргувани книжа Софарма, днес остана на второ място като реализира оборот от над 360 хил. лв. Акциите на компанията поскъпнаха с 0.49% до 2.07 лв. за ценна книга. Дружеството със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд също се нареди сред най-търгуваните за днес и отчете оборот от над 250 хил. лв. Търговия за над 150 хил. лв. се осъществи и по позициите на ЦКБ и привилегированите акции на Химимпорт, като и при двете компании имаше двуцифрен ръст, съответно 11.85% и 10.23%. Увеличения на стойността днес регистрираха редица компании, търгувани на борсата. За разлика от корпоративните книжа при компенсаторните инструменти днес наблюдавахме поевтиняване. Цените на компенсаторните записи спаднаха с 4.76% до 18 стотинки за лев номинал, а поименните компенсационни бонове изтриха над 5% от стойността си, за да останат на цена от 55 стотинки за лев номинал. Сделки с жилищни компенсаторни записи не бяха сключени за деня. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, www.bulltrend-bg.com