Ръстът на световните капиталови пазари продължава, след постигане на споразумението за американския бюджет, като днес европейските акции достигнаха своя 22-месечен връх.  На БФБ ситуацията е противоположна на случващото се на вън. Родните индекси са изцяло в червения сектор с минимални понижения, а оборотът продължава да е нисък, като към единадесет часа достига 36 хил. лева. С обем от 12 хил. лева на първа позиция се нареждат книжата на  Еларг ФЗЗ. Пазарната оценка на инвеститора в недвижими имоти се повиши 0.62% до 2.27 лева за ценна книга. Без промяна в пазарната стойност, скромен оборот до 6 хил. лева записват обикновените акции на Химимпорт и Адванс терафонд. В негативния сектор със загуби до 2.5% се нареждат ЧЕЗ Разпределение България, Каолин, Неохим, Албена и Биовет. Поскъпване към момента отбелязват единствено книжата на Мекон, чиято пазарна оценка се покачи с 35% до 0.02 лева за брой. На пазара за компенсаторни инструменти няма сключени сделки. Този коментар е със съдействието на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, www.bulltrend-bg.com