Норвегия и нейните скандинавски съседи са глобален лидер в използването на възобновяема енергия, в разработването и прилагането на зелени технологии и в устойчивото управление на ресурсите. Норвегия е приела, изпълнила и дори надхвърлила международните ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове.

Предвид ролята ѝ на значим износител на нефт и газ, емисиите на въглероден диоксид се оказват предизвикателство, тъй като самото производство е въглеродно интензивно. Останалите сектори обаче вече работят с чиста водноелектрическа енергия, а в транспортния сектор Норвегия има значителна преднина в електрификацията.

Любопитни да проучим опита на Норвегия в разработването и прилагането на "зелени" технологии за устойчив растеж, Балкански институт по труда и социалната политика започна през 2023 г. участието си в проект G4G: Greening For Growth, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Инициатор на проекта и водещ партньор е Българо-румънската търговско промишлена палата, водена от желанието си да намери и покаже на своите членове и партньори готови "зелени" решения, които могат да бъдат приложени в техните бизнес процеси.

Разбира се, тъй като подобно начинание би било трудно без участието на местен партньор, когато става въпрос за Норвегия, включихме в проекта SINTEF Manufacturing - водеща експертна организация, работеща за създаването на устойчиви и ефективни решения, които осигуряват конкурентни предимства за норвежката индустрия.

Водени от разбирането си, че е по-добре веднъж да видиш, отколкото няколко пъти да ти разкажат, в началото на октомври 2023 г. осъществихме посещение на пет български компании и представители на българските проектни партньори в Норвегия, с цел запознаване, установяване на контакти и черпене на опит и вдъхновение от норвежки компании, предлагащи "зелени" бизнес решения.

Домакинът - норвежкият партньор SINTEF Manufacturing, организира наситена двудневна програма, включваща комбинация от срещи с местни компании в и извън техните производствени и развойни бази, както и посещения, демонстриращи високия стремеж към сътрудничество и обединяване на усилията в името на общия напредък в норвежкото общество.

Началото на посещението бе дадено в Иновационния парк Вестфорд в Борре - малко населено място в област Вестфолд, на 100-тина км. южно от столицата Осло. Представител на SINTEF Manufacturing даде началото със забележителен кратък филм за региона, поставящ в центъра на вниманието не инвестициите, инфраструктурата или технологичния напредък, а местната общност с нейните съставни елементи - човекът и семейството, с акцент върху отличните условия за живот и отглеждане на деца като основа на всичко останало.

От този момент нататък имахме редица поводи да затвърдим впечатлението си, че напредъкът на това развито западно общество се дължи на високата степен на сътрудничество между неговите съставни части, било то между жителите в местните общности, или между компаниите в даден индустриален парк.

Впечатляващи в рамките на първия ден от посещението бяха представянията на три норвежки компании, работещи за икономически растеж чрез устойчиво развитие.

Gen2Energy e млада норвежка компания, чиято цел е установяването до 2026 г. на мащабен производствен капацитет за "зелен" водород на базата на 100 процента възобновяема енергия и на логистична мрежа за снабдяване на европейския пазар. В допълнение към работата за производство с нулеви емисии, екипът на компанията, воден от стремежа си към минимизиране на въглеродния отпечатък, работи и за ограничаване на емисиите при снабдяването със "зелен" водород - чрез прилагане на специфичен метод за компресиране и поставяне на водорода в контейнери, както и чрез конструиране на специален плавателен съд за целите на транспортирането на контейнерите към континентална Европа.

 

Zimmer and Peacock - компания, разработваща биосензори с разнообразно приложение заедно с необходимия съпътстващ хардуер и софтуер, представи своето скорошно пионерно постижение, наречено AgriSenze.

3e-news.net/bg

Въпреки че азотът е важен хранителен елемент за растенията, високите концентрации на нитрати в почвата вследствие на прекомерно наторяване могат сериозно да навредят на човешкото здраве и околната среда. Водени от убеждението си, че което може да бъде измерено, може да бъде и контролирано, Zimmer and Peacock създават биосензор за измерване равнището на нитрати в почвата, осигуряващ възможност за прецизно земеделие и опазване на околната среда. Разполагайки с надеждни данни за количеството нитрати във всеки един момент, фермерите могат да определят необходимо оптимално количество тор, което предполага намаляване на общото количество използван тор в стопанството. Значителният екологичен ефект върви ръка за ръка и с икономически ефект, изразяващ се в реализирането на финансови спестявания от страна на фермерите, особено на фона на увеличението на цените на торовете с над 300 процента от началото на 2022 г.

Ако планирането на ресурсите в предприятието с многофункционална ERP система е познато за множество бизнеси решение, следващият участник в представянето на "зелени" иновации пред българските компании - Monitor ERP, поставя ново начало в устойчивостта с представянето на новата си функционалност - Sustainability by Monitor.

Тази функционалност - с претенции да бъде първа по своята същност сред конкурентите - помага на компаниите да измерят своето въздействие върху околната среда, да оценят резултатите и да предприемат стратегически мерки за намаляване на емисиите и потреблението на ресурси. Състои се в добавяне на данни за количествата въглеродни емисии, свързани с всеки елемент от процесите в предприятието, което дава възможност за анализ и служи като основа за предприемане на стъпки за тяхното редуциране.

Вторият ден от посещението отведе групата в Рауфос - административен център на община Вестре Тотен, разположен на около 115 км. северно от Осло. Там се намира Индустриалният парк Рауфос, който още от времето на индустриалната революция се оформя като място за иновации, изследователска и развойна дейност и споделяне на знание.

Като един от най-големите индустриални паркове в страната, тясно свързан със SINTEF, Норвежкия център за експертиза и Норвежкия университет за наука и технологии, паркът е един от най-бързо развиващите се и международно ориентирани индустриални паркове в Норвегия, дом на около 50 компании с около 2600 служители, реализиращи годишен оборот от 12 милиарда норвежки крони (около 1,1 милиард евро), с дял на износа от 95%, предимно в секторите отбрана и автомобилна индустрия, както и в някои други производствени сектори.

Любопитни посещения очакваха българската група в две от лабораториите на SINTEF - лаборатория по материалознание и лаборатория по роботика.

В лабораторията по материалознание с най-съвременно оборудване се извършват изпитвания на структурата и функционалните свойства на различни материали, предназначени предимно за използване в бариерни слоеве на строителни конструкции. Вече осигурили на усъвършенстваните машини в лабораторията по роботика 3D зрение и способност за хващане и преместване на елементи, инженерите работят над осигуряването на възможност за управление с гласови команди на основата на изкуствен интелект, което да позволява изпълнението на все по-сложни задачи на производствената линия или строителната площадка.

Следващото посещение даде възможност на групата да види автоматизацията и роботиката в действие - в производството на Hexagon Ragasco - водещ производител на газови бутилки в глобален мащаб. Като отдаден на качеството, безопасността и иновациите технологичен пионер в производството на газови бутилки от композитен материал, през последните две десетилетия компанията съумява да изгради производствени мощности от световна класа, с висока степен на автоматизация и ефективност на ресурсите.

 

Последната спирка в програмата на групата бе ръководеният от SINTEF Manufacturing т.нар. Катапултен център в Индустриалния парк Рауфос - място, предоставящо оборудване и опит, които компаниите могат да използват за тестване, симулиране и визуализиране на нови технологии, продукти или услуги.

Целта е подпомагане на развойната дейност на производствените компании от етапа на идеята и концепцията до излизането на пазара, с цел съкращаване на времето и осигуряване на рентабилност. Един от партньорите на Катапултния център е гимназиалното училище в Рауфос, чиито възпитаници, изучаващи относими към дейността на центъра професии (като Промишлен дизайн, Електротехника и електроника, Технологично и индустриално производство, ИКТ) получават практическо обучение в оборудваните помещения на центъра.

Наситената програма на посещението в Норвегия не остави възможност на българската група за запознаване с местните забележителности, но постигна нещо много по-ценно - наред с осигуряването на потенциал за бъдещо сътрудничество, срещна участниците с приветливи и отдадени на работата си хора, всеки от които остави капка вдъхновение и надежда за по-добро бъдеще.