Закриват рудник "Бобов Дол", стана ясно пресконференцията на община "Бобов Дол" вчера. Ръководството на "Въгледобив Бобов Дол" ЕООД съобщи отново причините за закриването на рудника. Основната е свързана с това, че подземният добив е изключително трудоемък и скъп. Тежките условия и големият приток на вода затрудняват значително воденето на минните работи, увеличават драстично производствените разходи и водят до нерентабилност на подземния добив като цяло. Липсата на парични средства за издържането на рудника води до невъзможност за осигуряване на нормални безопасни условия на труд на работниците и служителите.

Рудник "Бобов Дол" е последният не само в общината, но и в цялата страна подземен въгледобивен рудник.

Въпреки нежеланието на цялото Ръководство на "Въгледобив Бобов Дол" ЕООД се налага да предприемем тези мерки, тъй като себестойността на добиваната в рудника продукция значително превишава изкупните цени, на които се реализират въглищата. В последната година предприехме множество мерки по оптимизация на разходите, като обединение на участъци в рудника, но за съжаление не успяха да доведат до желания ефект и единствената възможност пред нас е тази.

Освен това пред нас като основен проблем остава и липсата на квалифицирани специалисти и работници за ръчен добив на полезни изкопаеми по подземен способ, тъй като той е по-специфичен от открития.

Не ни е безразлична съдбата на хората, които работят в рудника, затова сме се ангажирали и предприели необходимите действия по пренасочването на част от персонала към рудник "Христо Ботев" и "Централна обогатителна фабрика", освен това в Мини "Открит Въгледобив" в Перник имат необходимост от 30-40 работници, които също могат да бъдат устроени там, стига да желаят. Провели сме срещи с Бюрото по труда, които да помогнат и да организират преквалификацията на част от персонала.

За съжаление опитът ни покрай закриването на рудник Бабино показва, че няма много заинтересовани, които да останат на работа в нашия сектор. Факт е, че голям процент от хората, работещи в момента в рудник "Бобов Дол" са в пенсионна възраст и едва ли ще искат да продължат трудовия си път. На съкратените миньори от рудник Бабино също бе предложена работа в близки мини, но нито един от тях не прие.

Цялото Ръководство на "Въгледобив Бобов Дол" ЕООД лично се ангажира да направи всичко по силите си възможно най-голяма част от персонала на рудник "Бобов Дол" да бъде пренасочен на други работни места и с това създаваното социално напрежение да бъде смекчено напълно.