ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД откри ново регионално застрахователно представителство "Витоша" в гр. София. Офисът се намира в кв. "Манастирски ливади". Представителството предлага пълната гама продукти на ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД.

Негов ръководител е Габриела Спасова. Адресът на представителството е: кв. Манастирски ливади, ул. "Бяло поле" 8Д. Телефон: 02 / 488 62 17; 0895 515 754, електронен адрес: vitosha@ozk.bg. Работното време е от 09:00 до 17:30 часа.

На същия адрес със същото работно време е открит и нов ликвидационен център, който се ръководи от Славчо Христов. Телефон: 02 / 488 76 56; 0899 960 934, електронен адрес: lcug@ozk.bg.

Снимка: ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД